La thứ (thường được viết tắt là Am) là một cung thứ dựa trên nốt La (A), bao gồm các nốt nhạc sau La, Si, Đô, , Mi, Fa, Son, La. Bộ khóa của nó không có dấu thăng cũng như dấu giáng.

La thứ
A minor key signature.png
Tương đương Đô trưởng
Cung nhạc song song La trưởng
Các nốt nhạc thành phần
A, B, C, D, E, F, G, A

Âm giai cung La thứ

Cung thể tương đương (relative key) với nó là cung Đô trưởng và cung thể cùng bậc (parallel key) với nó là cung La trưởng. Các sự thay đổi về giai điệu hay hoà âm trong các phiên bản khác nhau của cung này được viết lại khi cần thiết.

Johann Joachim Quantz coi La thứ cùng với Đô thứ diễn tả "nỗi buồn" có hiệu quả hơn bất cứ cung thứ nào khác.

Những tác phẩm nhạc có sử dụng cung nàySửa đổi

Những bài hát nổi tiếngSửa đổi

Thông tin khácSửa đổi

Chỉ có bài hát "Jane Doe" trong album Songs in A minor của Alicia Keys thật sự là viết ở cung La trưởng.

Tham khảoSửa đổi