Lan (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lan có thể là:

  • Hoa lan.
  • LAN: một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ