Galahad

(Đổi hướng từ Lancelot-Grail)

Sir Galahad là danh xưng của một nhân vật trong hội Bàn Tròn của vua Arthur. Ông là con ngoài giá thú của ngài LancelotElaine of Corbenic, và nổi tiếng với lòng dũng cảm và tính cách thuần khiết của mình.

Sir Galahad được vẽ theo tưởng tượng của George Frederick Watts (1817–1904).

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Arthurian Tradition Essays in Convergence. Tuscaloosa: University of Alabama, 1988. 90–95. Print. Atkinson analyses Malory’s motives for writing about the Holy Grail quest. He compares the knights and focuses on how Galahad sticks out from the rest of the knights.
  • Berger, Thomas. Arthur Rex: A Legendary Novel. Boston: Little, Brown, 1990. Print.
  • Cohen, Matt. Too Bad Galahad. Toronto: The Coach House Press, 1972. Print. A comical approach to the legend of Sir Galahad, his quest for the Holy Grail, and his pier character is made to seem foolish.