Lao động

trang định hướng Wikimedia

Lao động(làm việc) là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra các loại sản phẩm vật chất và tinh thần cho xã hội. Lao động trong tiếng Việt có thể là sự đề cập đến:

Xem thêmSửa đổi