Larribar-Sorhapuru

Larribar-Sorhapuru là một commune tỉnh Pyrénées-Atlantiques, thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine, tây nam nước Pháp.

Larribar-Sorhapuru

Hành chính
Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp
Vùng
Tỉnh
Thống kê

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi