Las Veguillas là một đô thị ở tỉnh Salamanca, phía tây Tây Ban Nha, cộng đồng tự trị Castile-Leon. Đô thị này có cự ly 31 kilômét so với thành phố tỉnh lỵ Salamanca và có dân số 310 người.

Địa lýSửa đổi

Đô thị này có diện tích 43.7 km².

Đô thị này nằm ở khu vực có độ cao 1050 metres trên mực nước biển.

Mã số bưu chính là 37454


Tham khảoSửa đổi