Lawrence Squier (mất năm 1493) [1] là một giáo sĩ và choertaster người Anh.

Vua Henry VII của Anh chính thức bổ nhiệm ông là Chủ nhân của Nhà nguyện Hoàng gia vào năm 1486, do một bài viết mà ông giữ lại cho đến năm 1493.[1] Ông là người đầu tiên được bổ nhiệm với danh hiệu chính thức này mà tất cả các chủ bưu điện thành công nắm giữ, Magister Puerorum Capelle (Master of the Children of the Chapel), người đương nhiệm trước đây là "Master of Song".

Không giống như hầu hết những người nắm giữ bài khác, Squier không phải là một quý ông của nhà nguyện mà là một giáo sĩ của gia đình hoàng gia.[2] Trước khi trở thành Master of the Children ông là một giáo sỉ có thánh lộc của Nhà thờ Collegiate St Mary, Warwick.[3][4]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ a b Charles William Wallace (1912). The evolution of English drama up to Shakespeare.
  2. ^ The Royal Household Chapel in Early Tudor London 1485-1547
  3. ^ Andrew Ashbee biên tập (1993). Records of English Court Music: Volume VII: 1485-1558. Routledge. tr. 8.
  4. ^ William Campbell biên tập (2012). Materials for a History of the Reign of Henry VII. 1. Cambridge University Press. tr. 551.