Lempira là một trong 18 tỉnh của Honduras, nằm ở phía tây quốc gia này và giáp với các tỉnh ChalatenangoCabañas của El Salvador. Tỉnh này đã có tên gọi tỉnh Gracias cho đến năm 1943. Tỉnh lỵ là Gracias.

Vị trí của Lempira

Trong thời thuộc địa, Gracias đã là một trung tâm hành chính quan trọng của người Tây Ban Nha nhưng dần đánh mất vai trò này cho Antigua ở Guatemala.

Lempira là một tỉnh có địa hình không bằng phẳng, khá cô lập với phần còn lại của Honduras. Đỉnh núi cao nhất ở Honduras, Cerro las Minas, nằm ở Lempira. Tỉnh được đặt tên theo Lempira, một thù trưởng của người Lenca đã lãnh đạo cuộc chiến chống người Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 16. Tỉnh này có diện tích 4.290 km², dân số năm 2005 ước khoảng 277.910 người.

 1. Belén
 2. Candelaria
 3. Cololaca
 4. Erandique
 5. Gracias
 6. Gualcince
 7. Guarita
 8. La Campa
 9. La Iguala
 10. Las Flores
 11. La Unión
 12. La Virtud
 13. Lepaera
 14. Mapulaca
 15. Piraera
 16. San Andrés
 17. San Francisco
 18. San Juan Guarita
 19. San Manuel Colohete
 20. San Marcos de Caiquín
 21. San Rafael
 22. San Sebastián
 23. Santa Cruz
 24. Talgua
 25. Tambla
 26. Tomalá
 27. Valladolid
 28. Virginia

Tham khảo

sửa