Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội các nhà sản xuất phim

Liên đoàn quốc tế các Hiệp hội các nhà sản xuất phim (tiếng Pháp: Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films, viết tắt là FIAPF; tiếng Anh: International Federation of Film Producers Associations) là một tổ chức quốc tế gồm 31 hiệp hội thành viên từ 25 nước sản xuất các sản phẩm thính thị (audiovisual) hàng đầu. Liên đoàn này được thành lập năm 1933, có trụ sở tại Paris, Pháp.

Liên đoàn đảm nhiệm việc giám sát các Liên hoan phim quốc tế, trong đó có một số liên hoan phim quan trọng nhất thế giới.

Ngoài ra, Liên đoàn cũng giúp các nhà sản xuất phim công thức hóa các hợp đồng và điều phối các hoạt động chính trị trong các lãnh vực chủ yếu sau:

  • Quyền tác giả và pháp chế liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ
  • Buộc tôn trọng pháp chế về quyền sở hữu trí tuệ & chống các hành động sao chép bất hợp pháp
  • Triển khai các công nghệ kỹ thuật số và tác động của chúng trên chuỗi giá trị thính thị
  • Tiến hành tiêu chuẩn hóa kỹ thuật
  • Chỉnh đốn các phương tiện truyền thông
  • Các cơ chế tài trợ phim trong khu vực công và tư
  • Các vấn đề liên quan tới thương mại

Các hội viên của Liên đoànSửa đổi

Các liên hoan phim được FIAPF công nhậnSửa đổi

Các liên hoan phim có chiếu phim tranh giảiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi