Liên bang Mỹ

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Liên bang Hoa Kỳ)

Liên bang Mỹ hay Liên minh Mỹ có thể chỉ đến: