Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 1

Liên hoan phim Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức từ 18 tháng 8 đến 25 tháng 8 năm 1970 tại Hà Nội cho giai đoạn 1965-1968 của chiến tranh Việt Nam. Theo hồi ức của các nghệ sĩ tham dự, liên hoan phim đầu tiên này không có giải thưởng cho cá nhân [1].

Bông sen vàngSửa đổi

Giải Bông sen vàng được trao cho các phim:

Chú thích và tham khảoSửa đổi