Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp

Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp ở Việt Nam

Liên kết bốn nhà trong nông nghiệp là sự liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà khoa học dưới sự hỗ trợ của nhà nước nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững; tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại.[1]

Lịch sử hình thànhSửa đổi

Ngày 24/6/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng nhằm mục tiêu tạo điều kiện tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân[2].

Ngày 01/3/2013, Hội nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt NamLiên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam ban hành văn bản liên tịch phối hợp hỗ trợ xây dựng liên kết “bốn nhà”: nhà nước, nhà nông, nhà khoa họcnhà doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân liên kết với các nhà để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa[1][3].

Vai trò các bênSửa đổi

Nhà nướcSửa đổi

Quản lý nhà nước

Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp liên kết sản xuất hàng hóa:

  • Tổ chức lại sản xuất dựa trên nguyên tắc gắn chặt với thị trường, quy hoạch vùng sản xuất, cơ cấu sản phẩm, nhất là các sản phẩm chủ lực theo hướng phát huy vai trò, thế mạnh của từng từng địa phương; tổ chức liên kết nông dân sản xuất hàng hóa, tạo dựng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi ngành hàng.
  • Kết nối giữ nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông để sản xuất và tiêu thụ nông sản;
  • Đảm bảo lợi ích hào hòa giữa các bên tham gia; đảm bảo việc thực hiện các điều khoản của hợp đồng khi các bên đã ký kết.

Nhà doanh nghiệpSửa đổi

+ Nhà Doanh nghiệp và nhà nông là hai tác nhân chính trong chuỗi ngành hàng nông sản;

+ hỗ trợ đầu vào cho nhà nông, hình thành vùng nguyên liệu sản xuất,;

+ mục đích theo đuổi là lợi nhuận;

+ trực tiếp sản xuất và tiêu thụ nông sản;

+ có khả năng sản xuất những sản phẩm mà xã hội cần;

+ là người cần nguồn lao động, nguyên vật liệu;

+ là người nắm vững kỹ thuật sản xuất, có vốn đầu tư và sẵn sàng đầu tư để thu được lợi nhuận.

+ Tùy từng điều kiện, nhà doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư, kỹ thuật hỗ trợ nông dân sản xuất hàng hóa.

Đồng thời, Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nồng dân (đây là vai trò chủ yếu).

Nhà khoa họcSửa đổi

Nghiên cứu: các giống vật nuôi, cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái từng vùng, miền; quy trình kỹ thuật canh tác công nghệ cao, công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch; đưa máy móc, công cụ giải pháp sản xuất phù hợp với từng đối tượng, từng điều kiện sản xuất để nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, tạo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc gia, trong nước và khu vực.… Huấn luyện đào tạo nhà nông tiếp thu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật.

Nhà nôngSửa đổi

Nông dân sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của Doanh nghiêp.

Chú thíchSửa đổi