Mở trình đơn chính

Liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và Hannover

Liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và Hannover có từ năm 1714 cho tới 1837, khi tuyển hầu của Braunschweig-Lüneburg được thừa hưởng ngôi vua của Anh Quốc.

Lịch sửSửa đổi

Sau khi nữ hoàng Anne của Anh chết mà không có con nối dõi, tuyển hầu Braunschweig-Lüneburg, George I của Anh được thừa hưởng lãnh thổ này vào năm 1714 và trở thành vua của Anh Quốc. George I cho lập một liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và công quốc Braunschweig-Lüneburg, công quốc này được cai quản độc lập với ngân sách và triều chính riêng qua văn phòng Đức ở London và bộ trưởng của Hannover ở đó, cũng như nội các ở Hannover, những người mà cố vấn cho vua cũng như thi hành chỉ thị của ông ta. Sau này, tuy nhiên chỉ có Georg I và con ông George II của Anh, 2 người mà sinh ra ở Hannover, là còn thăm viếng công quốc.

Liên minh cá nhân này chấm dứt vào năm 1837 khi nữ hoàng Victoria của Anh lên ngôi, bởi vì ở vương quốc Hannover, được nâng lên từ tuyển hầu quốc vào năm 1814, chỉ có phái nam mới được làm vua. Bởi vậy quyền hành ở Hannover được giao cho chú của Victoria, Ernst August I của Hannover, công tước của Cumberland.[1]

Xem thêmSửa đổi

Thư mụcSửa đổi

  • Wolfgang Seth: Könige vom Kontinent: Die Zeit der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover 1714 – 1837, in: Heide N. Rohloff (Hrsg.): A royal millennium. Inszenierungen einer Monarchie, Katalog und Handbuch zur Ausstellung der Britischen Kronjuwelen (in Replica) [The British Heritage Exhibition], Hannover: Congress Centrum; Tourismus Center, 1997, S. 149–158
  • Heide Barmeyer (Hrsg.): Hannover und die englische Thronfolge (=Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte Band 19): Bielefeld 2005.
  • Richard Drögereit: Quellen zur Geschichte Kurhannovers im Zeitalter der Personalunion mit England 1714–1803, Quellenhefte zur Niedersächsischen Geschichte, Hildesheim 1949.
  • Torsten Riotte: Hannover in der britischen Politik, 1792–1815. Dynastische Verbindung als Element außenpolitischer Entscheidungsprozesse. Historia profana et ecclesiastica Bd. 13, Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-7551-2
  • Torsten Riotte, B. Simms (Hrsg.): The Hanoverian Dimension in British History. Cambridge University Press, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-84222-8
  • Hanspeter Höcklin: Auch die britischen Hofapotheker kamem aus Hannover / Die Personalunion und die Apothekerfamilien Jäger und Brande, in: Sonderdruck Hannoversche Geschichtsblätter, Neue Folge 66 (2012), ISSN 0342-1104, ISBN 978-3-7752-5966-8

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Vgl. Drögereit 1949, Barmeyer 2005