Liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và Hannover

Liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và Hannover có từ năm 1714 cho tới 1837, khi tuyển hầu của Braunschweig-Lüneburg được thừa hưởng ngôi vua của Anh Quốc.

Lịch sửSửa đổi

Sau khi nữ hoàng Anne của Anh chết mà không có con nối dõi, tuyển hầu Braunschweig-Lüneburg, George I của Anh được thừa hưởng lãnh thổ này vào năm 1714 và trở thành vua của Anh Quốc. George I cho lập một liên minh cá nhân giữa Anh Quốc và công quốc Braunschweig-Lüneburg, công quốc này được cai quản độc lập với ngân sách và triều chính riêng qua văn phòng Đức ở London và bộ trưởng của Hannover ở đó, cũng như nội các ở Hannover, những người mà cố vấn cho vua cũng như thi hành chỉ thị của ông ta. Sau này, tuy nhiên chỉ có Georg I và con ông George II của Anh, 2 người mà sinh ra ở Hannover, là còn thăm viếng công quốc.

Liên minh cá nhân này chấm dứt vào năm 1837 khi nữ hoàng Victoria của Anh lên ngôi, bởi vì ở vương quốc Hannover, được nâng lên từ tuyển hầu quốc vào năm 1814, chỉ có phái nam mới được làm vua. Bởi vậy quyền hành ở Hannover được giao cho chú của Victoria, Ernst August I của Hannover, công tước của Cumberland.[1]

Xem thêmSửa đổi

Thư mụcSửa đổi

  • Wolfgang Seth: Könige vom Kontinent: Die Zeit der Personalunion zwischen Großbritannien und Hannover 1714 – 1837, in: Heide N. Rohloff (Hrsg.): A royal millennium. Inszenierungen einer Monarchie, Katalog und Handbuch zur Ausstellung der Britischen Kronjuwelen (in Replica) [The British Heritage Exhibition], Hannover: Congress Centrum; Tourismus Center, 1997, S. 149–158
  • Heide Barmeyer (Hrsg.): Hannover und die englische Thronfolge (=Hannoversche Schriften zur Regional- und Lokalgeschichte Band 19): Bielefeld 2005.
  • Richard Drögereit: Quellen zur Geschichte Kurhannovers im Zeitalter der Personalunion mit England 1714–1803, Quellenhefte zur Niedersächsischen Geschichte, Hildesheim 1949.
  • Torsten Riotte: Hannover in der britischen Politik, 1792–1815. Dynastische Verbindung als Element außenpolitischer Entscheidungsprozesse. Historia profana et ecclesiastica Bd. 13, Lit, Münster 2005, ISBN 3-8258-7551-2
  • Torsten Riotte, B. Simms (Hrsg.): The Hanoverian Dimension in British History. Cambridge University Press, Cambridge 2007, ISBN 978-0-521-84222-8
  • Hanspeter Höcklin: Auch die britischen Hofapotheker kamem aus Hannover / Die Personalunion und die Apothekerfamilien Jäger und Brande, in: Sonderdruck Hannoversche Geschichtsblätter, Neue Folge 66 (2012), ISSN 0342-1104, ISBN 978-3-7752-5966-8

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Vgl. Drögereit 1949, Barmeyer 2005