Chế độ tam hùng lần thứ nhất

(Đổi hướng từ Liên minh tam hùng lần thứ 1)

Liên minh tam hùng lần thứ 1 (tiếng La tinh: Primus triumviratus) là một liên minh chính trị được thành lập bởi Gaius Julius Caesar, Marcus Licinius CrassusGnaeus Pompeius Magnus.[1] Khác với Liên minh tam hùng lần thứ 2, Liên minh tam hùng lần thứ 1 không hề có địa vị chính thức; ảnh hưởng của nó trong Cộng hòa La Mã cũng là không chính thức. Thực tế, liên minh này được giữ bí mật để phục vụ cho các mưu mô chính trị của tam hùng. Liên minh này được tạo lập năm 59 TCN và tồn tại cho đến khi Marcus Licinius Crassus mất năm 53 TCN.

Liên minh tam hùng lần thứ 1
Gaius Julius Caesar
Marcus Licinius Crassus
Gnaeus Pompeius Magnus
Chính quyền La MãThể chế chính trị
Tầng lớp xã hộiQuý tộc, nguyên lão, kỵ sĩ, bình dân và nô lệ được giải phóng
Liên minh tam hùng lần thứ 1 đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ của Cộng hòa La Mã.

Nên đọc sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ "First Triumvirate".Web.ngày 4 tháng 3 năm 2010.