Trong ngữ pháp, liên từ (viết tắt: conj hay cnj) là từ loại có chức năng liên kết các từ, ngữ, câu hay mệnh đề. Liên từ có các loại: liên từ kết hợp nối những từ loại hoặc cụm từ/ nhóm từ cùng một loại, hoặc những mệnh đề ngang hàng nhau (và, nhưng, hoặc...), liên từ tương hợp được sử dụng theo cặp để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp và liên từ phụ thuộc kết nối các nhóm từ, cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng khác nhau - mệnh đề phụ với mệnh đề chính trong câu[1][2][3].

Tham khảo sửa

  1. ^ Greenblatt, Stephen (2006). The Norton Anthology of British Literature, 8th Ed. Vol. D. New York: Norton. tr. 478.
  2. ^ Richard Nordquist. “Is It Wrong to Begin a Sentence With "But"?”. Grammar.about.com. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2015.
  3. ^ Garner, Bryan A. (2001). Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises. The University of Chicago Press. tr. 20. ISBN 0-226-28418-2.: "[t]he idea that it is poor grammar to begin a sentence with And or But" is "nonsense baggage that so many writers lug around".

Thư mục sửa

Liên kết ngoài sửa