Liêu Hiếu Chương Đế

trang định hướng Wikimedia

Liêu Hiếu Chương Đế (chữ Hán:遼孝章帝) có thể là những vị hoàng đế nhà Liêu sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa