Liễu

trang định hướng Wikimedia

Liễu trong tiếng Việt có thể chỉ:

  • Tên của người Á Đông.
  • Họ của người Á Đông Liễu (họ người).
  • Chi thực vật của nhiều loài Liễu (Salix).
  • Một loài thực vật với tên gọi Liễu đỏ (thực tế là Tràm liễu) của chi thực vật Callistemon.
  • Dương liễu, hay Phi lao (Casuarina equisetifolia) loài thực vật phát triển được ở các bãi cát ven biển nhiệt đới.