Liệt Công

trang định hướng Wikimedia

Liệt Công (chữ Hán: 烈公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu hoặc đại thần tướng lĩnh quan lại trong lịch sử Trung Hoa thời phong kiến.

Danh sách sửa

  1. Đông Chu Tấn Liệt công
  2. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Lương Kính Liệt công (nhà Tấn truy tặng, còn có các thụy hiệu khác là: Chiêu Công, Hoàn CôngHoàn Vương)
  3. Ngũ Hồ thập lục quốc Tiền Tần Kiến Ninh Liệt công Lý Uy
  4. Bắc Chu Tương Vũ Liệt công Lý Uý (sau được nhà Đường truy phong làm Sái Liệt Vương)
  5. Đường triều Nam Dương Trinh Liệt Công Viên Thứ Kỷ (袁恕己): sau được tiến phong làm Nam Dương Trinh Liệt Vương
  6. Việt Nam Quảng Nam quốc Hào Nghĩa Liệt Công Nguyễn Diễn
  7. Việt Nam Nguyễn triều Lâm Thao Tráng Liệt Công Châu Văn Tiếp (có thụy hiệu khác là Trung Túc công)

Trường hợp khác sửa

  1. Liệt Công là tên 1 bộ tiểu thuyết của của Cục Dương đình trưởng Thành Cang, xuất tự "Tái Phù Hán Thất".

Xem thêm sửa