Liệt Nam (chữ Hán:烈男) là thụy hiệu của một số vị nam tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

  1. Tây Tấn Doanh Khâu Liệt Nam Lưu Khâm
  2. Bắc Ngụy Đương Lợi Vũ Liệt Nam Thôi Duyên Bá (sau được nâng cấp thành Tân Phong Vũ Liệt Tử)
  3. Bắc Ngụy Âm Bàn Văn Liệt Nam Vi Úc
  4. Thanh triều Nhị Đẳng Cương Liệt Nam Mục Khắc Đăng Bố (穆克登布)

Xem thêm sửa