Liber Linteus Zagrabiensis (tiếng Latin: "Linen Book of Zagreb", cũng hiếm khi được gọi là Liber Agramensis, "Book of Agram") là đoạn văn bản dài nhất viết bằng tiếng Etrusca, một loại ngôn ngữ từng có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới, nhưng đã bị thất truyền khi tiếng Latinh xuất hiện. Hiện nay, chỉ còn một số tài liệu cổ đề cập đến nó và phần lớn nội dung cuốn sách vẫn chưa được dịch.

Liber Linteus Zagrebiensis

Từ những gì của cuốn sách, có thể nó là một cuốn lịch về nghi lễ, ban đầu quyển sách được cho là viết về những nghi lễ an táng. Đây là một tài liệu cổ xưa này vẫn còn tồn tại tới ngày nay mặc dù nó có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 3 TCN. Chất liệu của cuốn sách làm từ vải lanh, loại vải sử dụng để bọc xác ướp thời Ai Cập cổ đại.

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Jakob Krall: Die etruskischen Mumienbinden des Agramer National-museums. F. Tempsky, Wien 1892.
  • K. Olzscha "Aufbau und Gliederung in den Parallelstellen der Agramer Mumienbinden" I and II in Studi Etruschi VIII 1934 pp. 247 ff. and IX 1935 pp. 191 ff.
  • K. Olzscha "Interpretation der Agramer Mumienbinden" in Klio Beiheft 40 Leipzig 1939.
  • K. Olzscha "Die Kalendardaten der Agramer Mumienbinden" in Aegyptus 39 1959 pp. 340 ff.
  • A. J. Pfiffig "Studien zu den Agramer Mumienbinden" in Denkschriften der Österreiches Akademie der Wissenshaften, philosophische-historische Klasse Bd. 81 Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1963.
  • K. Wylin Il verbo etruso: ricerca morfosintattica delle forme usate in funzione verbale L' Erma di Bretschneider. Roma 2000.
  • L. B. van der Meer Liber linteus zagrabiensis. The Linen Book of Zagreb. A Comment on the Longest Etruscan Text. Louvain/Dudley, MA 2007 ISBN 978-90-429-2024-8.
  • F. C. Woudhuizen, "Ritual prescriptions in the Etruscan Liber linteus" Res Antiquae 5 Bruxelles 2008 p. 281-296. Ed. Safran.
  • V. Belfiore Il liber linteus di Zagabria: testualità e contenuto. Biblioteca di Studi Etruschi 50 Pisa-Roma 2010. ISBN 978-88-6227-194-3.

Liên kết ngoàiSửa đổi