Limoges-Landouge (tổng)

Tổng Limoges-Landouge
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Quận Limoges
1
Mã của tổng 87 32
Thủ phủ Limoges
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ

Dân số không
trùng lặp
người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Limoges-Landouge là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine.

Hành chínhSửa đổi

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2001-2008 Francis Barret PS
2008-2014 Francis Barret PS

Phân chia đơn vị hành chínhSửa đổi

Dân số
bưu chính

insee
Limoges 133 968 (1) 87100 87085

(1) một phần của xã.

Thông tin nhân khẩuSửa đổi

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
- - - - - -
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi