Linh dương Nam Phi

trang định hướng Wikimedia

Tại khu vực Nam Phi, hệ sinh thái bao gồm nhiều loài linh dương, những loài ăn cỏ góp phần khép kín chu trình sinh thái đa dạng của khu vực. Bao gồm: