Danh sách mã ICD-9

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ List of ICD-9 codes)

Sau đây là danh sách mã cho Phân loại thống kê quốc tế về các bệnh tật và vấn đề sức khỏe liên quan[1][2].

Chú thích sửa

  1. ^ 1 Complete ICD-9 Manual ftp://ftp.cdc.gov/pub/Health_Statistics/NCHS/Publications/ICD-9/ucod.txt
  2. ^ 2 INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, NINTH REVISION ICD-9 PDF https://simba.isr.umich.edu/restricted/docs/Mortality/icd_09_codes.pdf Lưu trữ 2019-12-28 tại Wayback Machine