Lobo là một đô thị cấp bốn ở tỉnh Batangas, Philippines. Theo điều tra dân số năm 2015, đô thị này có dân số 41.504 người trong.

Bản đồ của Batangas với vị trí của Lobo
Bản đồ của Batangas với vị trí của Lobo

Barangays sửa

Lobo, về mặt hành chính, được chia thành 26 khu phố (barangay).

 • Apar
 • Balatbat
 • Balibago
 • Banalo
 • Biga
 • Bignay
 • Calo
 • Calumpit
 • Fabrica
 • Jaybanga
 • Lagadlarin
 • Mabilog Na Bundok
 • Malabrigo
 • Malalim Na Sanog
 • Malapad Na Parang
 • Masaguitsit
 • Nagtaluntong
 • Nagtoctoc
 • Olo-olo
 • Pinaghawanan
 • Poblacion
 • San Miguel
 • San Nicolas
 • Sawang
 • Soloc
 • Tayuman

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa