Locus

trang định hướng Wikimedia

Lô-cut là thuật ngữ dịch theo cách phiên âm Việt hóa từ tiếng Anh locus (phát âm Quốc tế: /ˈlōkəs/ hoặc /loh-kuh s/,[1] phát âm tiếng Việt: lô-cut[2]).

Từ locus vốn lấy ở tiếng Latinh cổ là stlocus dùng để chỉ một vị trí hay một địa điểm trừu tượng hoặc cụ thể.[2][3] Theo nghĩa này thì có thể dịch locus sang tiếng Việt là "điểm".

Nội hàm sửa

Lô-cut có nhiều nghĩa khác nhau:

 • Trong toán học một lô-cut là một quỹ tích, tập hợp thành loci (số nhiều của locus).[4]
 • Trong y học một lô-cut là điểm chọc kim hoặc vị trí nội soi.[5]
 • Trong di truyền học một lô-cut là vị trí của một gen hay lô-cut gen.[6][7]
 • Trong văn học - nghệ thuật là tên viết tắt của phim truyền hình nhiều tập Law & Order: Criminal Intent hoặc là tên nguyệt san về tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Locus và giải thưởng của nó (Locus Award).

Tham khảo sửa

 1. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :1
 2. ^ a b “Locus” (bằng tiếng Anh). Truy cập 16 tháng 9 năm 2018.
 3. ^ WordReference.com. “locus” (bằng tiếng Từ điển Anh- Hy Lạp). Truy cập 16 tháng 9 năm 2018.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 4. ^ MathsIsFun.com. “Definition of Locus” (bằng tiếng Anh). Truy cập 16 tháng 9 năm 2018.
 5. ^ National Cancer Institute. “NCI Dictionary of Cancer Terms” (bằng tiếng Anh). Truy cập 16 tháng 9 năm 2018.
 6. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :0
 7. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên :12