Long Hồ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Long Hồ có thể là:

Địa danh

sửa

Việt Nam

sửa

Tại Việt Nam, Long Hồ (âm gốc tiếng Khơ-me) có thể đề cập đến:

Trung Quốc

sửa

Khác

sửa