Long Hồ (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Long Hồ có thể là:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Tại Việt Nam, Long Hồ (âm gốc tiếng Khơ-me), có thể đề cập đến:

Trung QuốcSửa đổi

Tại Trung Quốc, Long Hồ (chữ Hán giản thể: 龙湖), có thể chỉ: