Long Hồi (chữ Hán giản thể: 隆回县, Hán Việt: Long Hồi huyện) là một huyện thuộc địa cấp thị Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 2871 km2, dân số năm 2004 là 1,111 triệu người. Huyện Long Hồi có GDP năm 2004 là 3,548 tỷ nhân dân tệ, mã số bưu chính 4222xx, mã vùng điện thoại 0739, huyện lỵ đóng tại trấn Đào Hồng.

Hành chính Sửa đổi

Huyện Long Hồi được chia ra 10 trấn, 14 hương, 2 hương dân tộc

  • 10 trấn: Đào Hồng, Tiểu Sa Giang, Lục Đô Trại, Ti Môn Tiền, Kim Thạch Kiều, Chu Vượng, Hà Hương Kiều, Cao Bình, Than Đầu và Hoành Bản Kiều.
  • 14 hương: Thất Giang, Tam Các, Đại Thủy Điền, Thạch Môn, Bắc San, Tây Dương Giang, Dương Cổ Ao, Vũ San, Nham Khẩu, La Hồng, Nam Nhạc Miếu, Hà Điền, Áp Điền và Ma Đường San.
  • 2 hương dân tộc: hương dân tộc Dao Hổ Hình, hương dân tộc Hồi San Giới

Tham khảo Sửa đổi