Mở trình đơn chính

Long Thụ (Nagarjuna, 600-650) được coi là tổ sư của Phật giáo Mật tông. Phật giáo Tây Tạng coi Long Thụ này và Long Thụ luận sư thế kỷ II là một người, nghĩa là Long Thụ thế kỷ II tái sinh thành Long Thụ thế kỷ VII. Tranh tượng vẽ về Long Thụ thường có hình rắn phủ quanh đầu

Long Thụ xuất thân dòng Bà-la-môn, thọ giới tại tu viện Nalanda sau đó đến thành Vaisaly (Vương Xá) tu 12 năm.

Long Thụ truyền Pháp cho Nagabodhi (Long Trí).

Hình ảnhSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Thích Viên Giác (2001), "Giới thiệu về Mật tông (Kim Cương thừa)", trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (2001), Phật học cơ bản - tập III.