Long kỵ binh

Đơn vị bộ binh cưỡi ngựa sử dụng súng và trang bị hạng nhẹ

Long kỵ binh (tiếng Anh: Dragoon) là đơn vị lính cưỡi ngựa thuộc bộ binh, lập ra từ thế kỷ 17. Nguyên thủy ở Pháp nhóm lính này dùng một loại súng phun lửa gọi là "súng rồng" nên đơn vị đó được gọi là "long (rồng) kỵ binh". Đến thế kỷ 18 đơn vị này biến đổi thành đơn vị khinh binh võ trang nhẹ có thể di chuyển nhanh chóng. Quân đội Âu châu ngày nay thường dùng một trung đoàn Long kỵ binh cưỡi ngựa trong các nghi lễ trọng thể hoặc dẫn đường khi diễn binh.

Long Kỵ binh của Phổ
Lính đầu rồng của Pháp

Sách tiếng Việt đầu thế kỷ 20 còn gọi nhóm lính này là lính đầu rồng.[1]

Quân phục

sửa

Theo Phạm Quỳnh nhân chuyến đi Pháp năm 1922 thì lính đầu rồng được ghi lại như sau:[1]

Tham khảo

sửa
  • Rothenburg, Gunther E. The Art of Warfare in the Age of Napoleon. Bloomington: Đại học Indiana Press, 1980. ISBN 0-253-31076-8
  • von Bismark, Friedrich Wilhelm, Graf, Beamish, North Ludlow, (translator), On the Uses and Application of Cavalry in War from |the Text of Bismark: With Practical Examples Selected from Antient and Modern History, T. & W. Boone, London, 1855 [1]
  1. ^ a b Phạm Quỳnh. Hành trình nhật ký: mười ngày ở Huế, một tháng ở Nam Kỳ, Pháp du hành trình nhật ký. Yerres: Ý Việt, 1997. tr 304.

Đọc thêm

sửa
  • Sawicki, James A. (1985). Cavalry Regiments in the U.S. Army. Dumfries, VA: Wyvern Pubs. tr. 415.

Liên kết ngoài

sửa