Louis Michel Français Doyère

Louis Michel Français Doyère (sinh ngày 28 tháng 2 năm 1811 tại Saint-Michel-des-Essartiers, Calvados; mất năm 1863 tại Corsica) là một nhà động vật họcnhà nông học người Pháp. Nghiên cứu về gấu nước.

Danh sách các loài và chi đặt tên

sửa

Tham khảo

sửa
  • Philippe Jaussaud & Édouard R. Brygoo (2004). Du Jardin au Muséum en 516 biographies. Muséum national d’histoire naturelle de Paris: 630 p. ISBN 2-85653-565-8