Mở trình đơn chính

1) luân canh:

 +Là tiến hành gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên 1 đơn vị
 +Luân canh cây trồng cạn với cây trồng cạn
 +Luân canh cây trồng cạn với cây trồng nước
 +Luân canh cây trồng nước với cây trồng nước

2)xen canh

 +Là phương pháp trồng 2 loại cây hoa màu trên cùng 1 diện tích đất, cùng 1 lúc hoặc cách khoảng thời gian hoa xa để tận dụng ánh sáng,dinh dưỡng

3) tăng vụ

 +Là tăng số vụ gieo trồng trong năm trên 1 diện tích đất


        Linh xinh

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi