Luân chuyển nhiệt muối

Luân chuyển nhiệt muối là một phần của luân chuyển đại dương được điều khiển bởi gradien mật độ toàn cầu được tạo ra bởi nhiệt bề mặt và các thông lượng nước ngọt.[1][2] Dòng chảy bề mặt được gió đẩy (chẳng hạn như Dòng chảy vịnh) về phía cực từ Đại Tây Dương xích đạo, mát đi trên đường và cuối cùng chìm xuống tại các vĩ độ cao (hình thành Nước sâu Bắc Đại Tây Dương). Nước dày đặc này sau đó chảy vào các lưu vực đại dương.

Một bản tóm tắt về con đường của luân chuyển nhiệt muối. Đường dẫn màu xanh tượng trưng cho dòng nước sâu, trong khi đường dẫn màu đỏ đại diện cho dòng chảy bề mặt.
Luân chuyển nhiệt muối

Trong khi phần lớn của nó trồi lênNam Đại Dương, vùng biển lâu đời nhất (với thời gian vận chuyển khoảng 1000 năm) [3] nước trồi ở Bắc Thái Bình Dương.[4] Do đó, sự pha trộn mở rộng diễn ra giữa các lưu vực đại dương, làm giảm sự khác biệt giữa chúng và biến Trái Đất trở thành một hệ thống toàn cầu. Nước trong các mạch này vận chuyển cả năng lượng (dưới dạng nhiệt) và khối lượng (chất rắn hòa tan và khí) trên toàn cầu. Như vậy, trạng thái lưu thông có tác động lớn đến khí hậu của Trái Đất.

Luân chuyển nhiệt muối đôi khi được gọi là băng chuyền đại dương, băng tải đại dương hay băng tải toàn cầu.

Tham khảo sửa

  1. ^ Rahmstorf, S (2003). “The concept of the thermohaline circulation” (PDF). Nature. 421 (6924): 699. Bibcode:2003Natur.421..699R. doi:10.1038/421699a. PMID 12610602.
  2. ^ Lappo, SS (1984). “On reason of the northward heat advection across the Equator in the South Pacific and Atlantic ocean”. Study of Ocean and Atmosphere Interaction Processes. Moscow Department of Gidrometeoizdat (in Mandarin): 125–9.
  3. ^ Vành đai băng tải đại dương toàn cầu là một hệ thống di chuyển liên tục sâu. tuần hoàn đại dương do nhiệt độ và độ mặn; What is the global ocean conveyor belt?
  4. ^ Primeau, F (2005). “Characterizing transport between the surface mixed layer and the ocean interior with a forward and adjoint global ocean transport model”. Journal of Physical Oceanography. 35 (4): 545–64. Bibcode:2005JPO....35..545P. doi:10.1175/JPO2699.1.