Luật

trang định hướng Wikimedia

Luật có thể có một trong các nghĩa sau: