Luật Salic (/ˈsælɪk/ hay /ˈslɪk/; tiếng Latinh: Lex salica), hay Luật Salia, là bộ luật dân sự Salian Frankish cổ được Vua Frankish đầu tiên, Clovis biên soạn vào khoảng năm 500. Văn bản viết bằng tiếng Latinh [1] và chứa một số trường hợp được biết đến sớm nhất của tiếng Hà Lan cổ.[2] Nó vẫn là nền tảng của luật Frankish trong suốt thời kỳ đầu Trung cổ, và ảnh hưởng đến các hệ thống pháp luật châu Âu trong tương lai. Nguyên lý nổi tiếng nhất của luật cũ là nguyên tắc loại trừ phụ nữ khỏi quyền thừa kế ngai vàng, thừa kế lãnh địa và tài sản khác. Các luật Salic được phân xử bởi một ủy ban được chỉ định và trao quyền bởi Vua của những người Frank. Hàng chục bản thảo của luât này có niên đại từ thế kỷ thứ sáu đến thế kỷ thứ tám và ba bản chỉnh sửa vào cuối thế kỷ thứ chín đã tồn tại.[3]

Bản ghi một phán quyết của Childebert III

Luật Salic cung cấp văn bản luật hóa của cả luật dân sự, chẳng hạn như các đạo luật điều chỉnh quyền thừa kếluật hình sự, chẳng hạn như hình phạt cho tội giết người. Mặc dù ban đầu nó được dự định là luật của Francia Salian hoặc Tây Francia,[4] nó có ảnh hưởng hình thành đến truyền thống luật pháp kéo dài đến lịch sử hiện đạiTâyTrung Âu, đặc biệt là ở các nước Đức, Hà Lan, một phần của ÝTây Ban Nha, Áo-Hungary, RomaniaBalkan. Việc sử dụng chế độ phụ hệ để kế vị của nó chi phối sự kế vị của các vị vua trong các vương quốc như PhápÝ.

Tham khảo

sửa
  1. ^ Hessels, Jan Hendrik; Kern, H. biên tập (1880). Lex Salica: The Ten Texts with the Glosses, and the Lex Emendata. London: John Murray, Albemarle-Street / Trübner & Co., Ludgate Hill. column 438. The Latin of the text may be said to stand almost midway between Latin properly so called and the French of the 9th century, some characteristics of which are distinctly foreshadowed in the language of the Lex.", and regarding certain features "This semi-Latin", "of semi-French Latin
  2. ^ “Lees: Hoe het Nederlands is ontstaan”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 18 tháng 6 năm 2020.
  3. ^ Drew 1991.
  4. ^ Wood, Ian (ngày 23 tháng 6 năm 2014). The Merovingian Kingdoms 450 - 751 (bằng tiếng Anh). Routledge. tr. 114. ISBN 9781317871156.