Luồng (điện toán)

chuỗi các lệnh được lập trình nhỏ nhất

Trong khoa học máy tính, luồng (tiếng Anh: thread) là một chuỗi các lệnh được lập trình nhỏ nhất để có thể được quản lý độc lập bởi một bộ định thời (scheduler), thường là một phần của hệ điều hành.[1] Việc hiện thực các luồng và tiến trình (process) khác nhau giữa các hệ điều hành, nhưng trong hầu hết các trường hợp, luồng là một thành phần của tiến trình. Đa luồng có thể tồn tại trong cùng một tiến trình, thực thi đồng thời và chia sẻ tài nguyên như bộ nhớ, trong khi những tiến trình khác nhau thì không chia sẻ các tài nguyên này. Cụ thể, các luồng trong một tiến trình chia sẻ mã thực thi và giá trị của các biến được phân bổ độngbiến toàn cục không phải cục bộ của luồng tại bất kì thời điểm nào.

Một tiến trình với hai luồng thực thi, chạy trên bộ xử lý

Hệ thống đơn với đa bộ xử lý

sửa

Xem thêm

sửa

Ghi chú

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Lamport, Leslie (tháng 9 năm 1979). “How to Make a Multiprocessor Computer That Correctly Executes Multiprocess Programs” (PDF). IEEE Transactions on Computers. C-28 (9): 690–691. doi:10.1109/tc.1979.1675439.

Đọc thêm

sửa
 • David R. Butenhof: Programming with POSIX Threads, Addison-Wesley, ISBN 0-201-63392-2
 • Bradford Nichols, Dick Buttlar, Jacqueline Proulx Farell: Pthreads Programming, O'Reilly & Associates, ISBN 1-56592-115-1
 • Charles J. Northrup: Programming with UNIX Threads, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-13751-0
 • Mark Walmsley: Multi-Threaded Programming in C++, Springer, ISBN 1-85233-146-1
 • Paul Hyde: Java Thread Programming, Sams, ISBN 0-672-31585-8
 • Bill Lewis: Threads Primer: A Guide to Multithreaded Programming, Prentice Hall, ISBN 0-13-443698-9
 • Steve Kleiman, Devang Shah, Bart Smaalders: Programming With Threads, SunSoft Press, ISBN 0-13-172389-8
 • Pat Villani: Advanced WIN32 Programming: Files, Threads, and Process Synchronization, Harpercollins Publishers, ISBN 0-87930-563-0
 • Jim Beveridge, Robert Wiener: Multithreading Applications in Win32, Addison-Wesley, ISBN 0-201-44234-5
 • Thuan Q. Pham, Pankaj K. Garg: Multithreaded Programming with Windows NT, Prentice Hall, ISBN 0-13-120643-5
 • Len Dorfman, Marc J. Neuberger: Effective Multithreading in OS/2, McGraw-Hill Osborne Media, ISBN 0-07-017841-0
 • Alan Burns, Andy Wellings: Concurrency in ADA, Cambridge University Press, ISBN 0-521-62911-X
 • Uresh Vahalia: Unix Internals: the New Frontiers, Prentice Hall, ISBN 0-13-101908-2
 • Alan L. Dennis: .Net Multithreading , Manning Publications Company, ISBN 1-930110-54-5
 • Tobin Titus, Fabio Claudio Ferracchiati, Srinivasa Sivakumar, Tejaswi Redkar, Sandra Gopikrishna: C# Threading Handbook, Peer Information Inc, ISBN 1-86100-829-5
 • Tobin Titus, Fabio Claudio Ferracchiati, Srinivasa Sivakumar, Tejaswi Redkar, Sandra Gopikrishna: Visual Basic.Net Threading Handbook, Wrox Press Inc, ISBN 1-86100-713-2

Liên kết ngoài

sửa


Bản mẫu:Điện toán song song