Thiết bị hiển thị

thiết bị thể hiện hình ảnh
(đổi hướng từ Màn hình)

Một thiết bị hiển thị là một thiết bị thể hiện hình ảnh. Hầu hết màn hình tác động tới mắt để tạo hình ảnh; nhưng cũng có màn hình dành riêng cho người mù sử dụng chuyển động cơ học thay đổi độ lồi lõm của một bề mặt để người mù cảm nhận được hình ảnh qua ngón tay.

Các thiết bị hiển thị thông dụng gồm:

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

(bằng tiếng Anh)