Mở trình đơn chính

Mác trong tiếng Việt có thể là: