Máu lạnh

trang định hướng Wikimedia

Máu lạnh trong tiếng Việt có thể dùng để chỉ:

  • Động vật máu lạnh, thí dụ như rắn, rùa, ,... nói chung là những loài không thể tự điều chỉnh thân nhiệt mà phải dựa vào nhiệt độ môi trường để làm thân nhiệt tăng lên hay giảm xuống.
  • Đôi khi dùng để chỉ những kẻ giết người không có cảm xúc.