Một máy ảo trong khoa học máy tínhphần mềm tạo ra một môi trường giữa hệ nền máy tínhngười dùng cuối trong đó người dùng cuối có thể thực thi phần mềm.

Có một vài định nghĩa về máy ảo. Các máy ảo có thể là các phần cứng nằm trong cùng một máy tính chạy các hệ điều hành khác nhau. Chúng cũng có thể là các phần mềm để thực hiện riêng biệt các ứng dụng, như máy ảo Java. Ngoài ra máy ảo cũng có thể nói đến môi trường ảo và các nghĩa ít dùng khác, ví dụ các phần mềm máy ảo như: Oracle VM VitualBox hay VMware Workstation.

Tham khảoSửa đổi