Mở trình đơn chính

Máy lạnh

trang định hướng Wikimedia

Máy lạnh có thể là: