Máy lạnh

trang định hướng Wikimedia

Máy lạnh có thể là: