Mân Hầu (tiếng Trung: (閩侯縣, Hán Việt: Mân Hầu huyện) là một huyện thuộc thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Huyện này có diện tích 2136 km2 người, dân số 610.000 người, mã số bưu chính 350011, huyện lỵ ở trấn Cam Giá. Huyện Mân Hầu có các đơn vị hành chính trực thuộc gồm 9 trấn và 6 hương.

Tham khảoSửa đổi