Mã Vương Đôi

Mã Vương Đôi (giản thể: 马王堆; phồn thể: 馬王堆; bính âm: Mǎwángduī; nghĩa đen: "Gò đất vua Mã") là một địa điểm khảo cổ ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc. Địa điểm này bao gồm hai ngọn đồi hình yên ngựa và có lăng mộ của ba người từ Trường Sa quốc trong thời Tây nhà Hán (206 TCN—9): Hầu tước Đại và Thủ tướng Lý Cương, vợ ông và một người đàn ông được cho là con trai của họ. Địa điểm được khai quật từ năm 1972 đến năm 1974. Hầu hết các hiện vật từ Mã Vương Đôi được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Nam.[1] Nó được gọi là "gò đất vua Mã" có thể vì nó (một cách sai lầm) được cho là lăng mộ của Mã Ân (853–930), một người cai trị vương quốc Sở trong Ngũ đại Thập quốc. Tên ban đầu có thể là "gò hình yên ngựa" phát âm tương tự" (馬鞍堆 - mǎ ān duī).[2]

Bản thảo trên lụa, thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Eti Bonn-Muller (ngày 10 tháng 4 năm 2009). “China's Sleeping Beauty”. Archeology:A publication of the Archaeological Institute of America. 
  2. ^ 陈建明,《马王堆汉墓研究》, 前言. 2013年, 岳麓书社.