Mã hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Mã hoàng hậu (chữ Hán: 馬皇后) có thể là một trong các hoàng hậu trong lịch sử Trung Quốc: