Mã lực

Đại lượng Vật lý

Mã lực (viết tắt là HP - horse power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩacông cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.

Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị "mã lực" và "kW" (kilô watt), người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau:

  • Ở nước Anh: 1 HP = 0,746 kW.
  • Ở nước Pháp: 1CV (mã lực) = 0,736 kW
  • 1 kW = 1,36 HP.

Có nhiều định nghĩa mã lực, với giá trị khác nhau dao động từ 735 đến 746W.

Tham khảoSửa đổi