Mã quốc gia: B

bài viết danh sách Wikimedia

 BahamasSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

044

ISO 3166-1 alpha-3

BHS

ISO 3166-1 alpha-2

BS

Tiền tố mã sân bay ICAO

MY

E.164

+1 242

Mã quốc gia IOC

BAH

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bs

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C6-

Mã quốc gia di động E.212

364

Mã ba ký tự NATO

BHS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BF

MARC LOC

BF

ID hàng hải ITU

308, 309, 311

Mã ký tự ITU

BAH

Mã quốc gia FIPS

BF

Mã biển giấy phép

BS

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BHA

Mã quốc gia WMO

BA

Tiền tố callsign ITU

C6A-C6Z

 BahrainSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

048

ISO 3166-1 alpha-3

BHR

ISO 3166-1 alpha-2

BH

Tiền tố mã sân bay ICAO

OB

E.164

+973

Mã quốc gia IOC

BRN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bh

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A9C-

Mã quốc gia di động E.212

426

Mã ba ký tự NATO

BHR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BA

MARC LOC

BA

ID hàng hải ITU

408

Mã ký tự ITU

BHR

Mã quốc gia FIPS

BA

Mã biển giấy phép

BRN

Tiền tố GTIN GS1

608

Mã quốc gia UNDP

BAH

Mã quốc gia WMO

BN

Tiền tố callsign ITU

A9A-A9Z

 BangladeshSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

050

ISO 3166-1 alpha-3

BGD

ISO 3166-1 alpha-2

BD

Tiền tố mã sân bay ICAO

VG

E.164

+880

Mã quốc gia IOC

BAN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bd

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

S2-

Mã quốc gia di động E.212

470

Mã ba ký tự NATO

BGD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BG

MARC LOC

BG

ID hàng hải ITU

405

Mã ký tự ITU

BGD

Mã quốc gia FIPS

BG

Mã biển giấy phép

BD

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

BW

Tiền tố callsign ITU

S2A-S3Z

 BarbadosSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

052

ISO 3166-1 alpha-3

BRB

ISO 3166-1 alpha-2

BB

Tiền tố mã sân bay ICAO

TB

E.164

+1 246

Mã quốc gia IOC

BAR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bb

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

8P-

Mã quốc gia di động E.212

342

Mã ba ký tự NATO

BRB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BB

MARC LOC

BB

ID hàng hải ITU

314

Mã ký tự ITU

BRB

Mã quốc gia FIPS

BB

Mã biển giấy phép

BDS

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BAR

Mã quốc gia WMO

BR

Tiền tố callsign ITU

8PA-8PZ

 BelarusSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

112

ISO 3166-1 alpha-3

BLR

ISO 3166-1 alpha-2

BY

Tiền tố mã sân bay ICAO

UM

E.164

+375

Mã quốc gia IOC

BLR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.by

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EW-

Mã quốc gia di động E.212

257

Mã ba ký tự NATO

BLR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BO

MARC LOC

BW

ID hàng hải ITU

206

Mã ký tự ITU

BLR

Mã quốc gia FIPS

BO

Mã biển giấy phép

BY

Tiền tố GTIN GS1

481

Mã quốc gia UNDP

BYE

Mã quốc gia WMO

BY

Tiền tố callsign ITU

EUA-EWZ

 BỉSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

056

ISO 3166-1 alpha-3

BEL

ISO 3166-1 alpha-2

BE

Tiền tố mã sân bay ICAO

EB

E.164

+32

Mã quốc gia IOC

BEL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.be

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OO-

Mã quốc gia di động E.212

206

Mã ba ký tự NATO

BEL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BE

MARC LOC

BE

ID hàng hải ITU

205

Mã ký tự ITU

BEL

Mã quốc gia FIPS

BE

Mã biển giấy phép

B

Tiền tố GTIN GS1

540-549

Mã quốc gia UNDP

BEL

Mã quốc gia WMO

BX

Tiền tố callsign ITU

ONA-OTZ

 BelizeSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

084

ISO 3166-1 alpha-3

BLZ

ISO 3166-1 alpha-2

BZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

MZ

E.164

+501

Mã quốc gia IOC

BIZ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V3-

Mã quốc gia di động E.212

702

Mã ba ký tự NATO

BLZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BH

MARC LOC

BH

ID hàng hải ITU

312

Mã ký tự ITU

BLZ

Mã quốc gia FIPS

BH

Mã biển giấy phép

BH

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BZE

Mã quốc gia WMO

BH

Tiền tố callsign ITU

V3A-V3Z

 BéninSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

204

ISO 3166-1 alpha-3

BEN

ISO 3166-1 alpha-2

BJ

Tiền tố mã sân bay ICAO

DB

E.164

+229

Mã quốc gia IOC

BEN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bj

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TY-

Mã quốc gia di động E.212

616

Mã ba ký tự NATO

BEN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BN

MARC LOC

DM

ID hàng hải ITU

610

Mã ký tự ITU

BEN

Mã quốc gia FIPS

BN

Mã biển giấy phép

DY

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BEN

Mã quốc gia WMO

BJ

Tiền tố callsign ITU

TYA-TYZ

 BermudaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

060

ISO 3166-1 alpha-3

BMU

ISO 3166-1 alpha-2

BM

Tiền tố mã sân bay ICAO

TX

E.164

+1 441

Mã quốc gia IOC

BER

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VR-B-

Mã quốc gia di động E.212

350

Mã ba ký tự NATO

BMU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BD

MARC LOC

BM

ID hàng hải ITU

310

Mã ký tự ITU

BER

Mã quốc gia FIPS

BD

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BER

Mã quốc gia WMO

BE

Tiền tố callsign ITU

 BhutanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

064

ISO 3166-1 alpha-3

BTN

ISO 3166-1 alpha-2

BT

Tiền tố mã sân bay ICAO

VQ

E.164

+975

Mã quốc gia IOC

BHU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A5-

Mã quốc gia di động E.212

402

Mã ba ký tự NATO

BTN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BT

MARC LOC

BT

ID hàng hải ITU

410

Mã ký tự ITU

BTN

Mã quốc gia FIPS

BT

Mã biển giấy phép

BHT (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BHU

Mã quốc gia WMO

B2

Tiền tố callsign ITU

A5A-A5Z

 BoliviaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

068

ISO 3166-1 alpha-3

BOL

ISO 3166-1 alpha-2

BO

Tiền tố mã sân bay ICAO

SL

E.164

+591

Mã quốc gia IOC

BOL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bo

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CP-

Mã quốc gia di động E.212

736

Mã ba ký tự NATO

BOL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BL

MARC LOC

BO

ID hàng hải ITU

720

Mã ký tự ITU

BOL

Mã quốc gia FIPS

BL

Mã biển giấy phép

BOL

Tiền tố GTIN GS1

777

Mã quốc gia UNDP

BOL

Mã quốc gia WMO

BO

Tiền tố callsign ITU

CPA-CPZ

 Bosna và HercegovinaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

070

ISO 3166-1 alpha-3

BIH

ISO 3166-1 alpha-2

BA

Tiền tố mã sân bay ICAO

LQ

E.164

+387

Mã quốc gia IOC

BIH

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ba

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

T9-

Mã quốc gia di động E.212

218

Mã ba ký tự NATO

BIH

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BK

MARC LOC

BN

ID hàng hải ITU

478

Mã ký tự ITU

BIH

Mã quốc gia FIPS

BK

Mã biển giấy phép

BIH

Tiền tố GTIN GS1

387

Mã quốc gia UNDP

BIH

Mã quốc gia WMO

BG

Tiền tố callsign ITU

E7A-E7Z

 BotswanaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

072

ISO 3166-1 alpha-3

BWA

ISO 3166-1 alpha-2

BW

Tiền tố mã sân bay ICAO

FB

E.164

+267

Mã quốc gia IOC

BOT

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A2-

Mã quốc gia di động E.212

652

Mã ba ký tự NATO

BWA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BC

MARC LOC

BS

ID hàng hải ITU

611

Mã ký tự ITU

BOT

Mã quốc gia FIPS

BC

Mã biển giấy phép

BW

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BOT

Mã quốc gia WMO

BC

Tiền tố callsign ITU

8OA-8OZ, A2A-A2Z

 Đảo BouvetSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

074

ISO 3166-1 alpha-3

BVT

ISO 3166-1 alpha-2

BV

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LN-

Mã quốc gia di động E.212

242

Mã ba ký tự NATO

BVT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BV

MARC LOC

BV

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

BVT

Mã quốc gia FIPS

BV

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

BV

Tiền tố callsign ITU

 BrasilSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

076

ISO 3166-1 alpha-3

BRA

ISO 3166-1 alpha-2

BR

Tiền tố mã sân bay ICAO

SB, SD, SN, SS, SW

E.164

+55

Mã quốc gia IOC

BRA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.br

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

PP-, PR-, PT-, PU-

Mã quốc gia di động E.212

724

Mã ba ký tự NATO

BRA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BR

MARC LOC

BL

ID hàng hải ITU

710

Mã ký tự ITU

B

Mã quốc gia FIPS

BR

Mã biển giấy phép

BR

Tiền tố GTIN GS1

789-790

Mã quốc gia UNDP

BRA

Mã quốc gia WMO

BZ

Tiền tố callsign ITU

PPA-PYZ, ZVA-ZZZ

 Lãnh thổ Ấn Độ Dương (Anh)Sửa đổi

ISO 3166-1 numeric

086

ISO 3166-1 alpha-3

IOT

ISO 3166-1 alpha-2

IO

Tiền tố mã sân bay ICAO

FJ

E.164

+246

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.io

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

IOT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IO

MARC LOC

BI

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

BIO

Mã quốc gia FIPS

IO

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

BT

Tiền tố callsign ITU

 BruneiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

096

ISO 3166-1 alpha-3

BRN

ISO 3166-1 alpha-2

BN

Tiền tố mã sân bay ICAO

WB

E.164

+673

Mã quốc gia IOC

BRU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

V8-

Mã quốc gia di động E.212

528

Mã ba ký tự NATO

BRN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BX

MARC LOC

BX

ID hàng hải ITU

508

Mã ký tự ITU

BRU

Mã quốc gia FIPS

BX

Mã biển giấy phép

BRU

Tiền tố GTIN GS1

623

Mã quốc gia UNDP

BRU

Mã quốc gia WMO

BD

Tiền tố callsign ITU

V8A-V8Z

 BulgariaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

100

ISO 3166-1 alpha-3

BGR

ISO 3166-1 alpha-2

BG

Tiền tố mã sân bay ICAO

LB

E.164

+359

Mã quốc gia IOC

BUL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

LZ-

Mã quốc gia di động E.212

284

Mã ba ký tự NATO

BGR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BU

MARC LOC

BU

ID hàng hải ITU

207

Mã ký tự ITU

BUL

Mã quốc gia FIPS

BU

Mã biển giấy phép

BG

Tiền tố GTIN GS1

380

Mã quốc gia UNDP

BUL

Mã quốc gia WMO

BU

Tiền tố callsign ITU

LZA-LZZ

 Burkina FasoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

854

ISO 3166-1 alpha-3

BFA

ISO 3166-1 alpha-2

BF

Tiền tố mã sân bay ICAO

DF

E.164

+226

Mã quốc gia IOC

BUR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

XT-

Mã quốc gia di động E.212

613

Mã ba ký tự NATO

BFA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

UV

MARC LOC

UV

ID hàng hải ITU

633

Mã ký tự ITU

BFA

Mã quốc gia FIPS

UV

Mã biển giấy phép

BF

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BKF

Mã quốc gia WMO

HV

Tiền tố callsign ITU

XTA-XTZ

 MyanmarSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

104

ISO 3166-1 alpha-3

MMR

ISO 3166-1 alpha-2

MM

Tiền tố mã sân bay ICAO

VB, VY

E.164

+95

Mã quốc gia IOC

MYA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.mm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

XY-, XZ-

Mã quốc gia di động E.212

414

Mã ba ký tự NATO

MMR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BM

MARC LOC

BR

ID hàng hải ITU

506

Mã ký tự ITU

BRM

Mã quốc gia FIPS

BM

Mã biển giấy phép

BUR

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

MYA

Mã quốc gia WMO

BM

Tiền tố callsign ITU

XYA-XZZ

 BurundiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

108

ISO 3166-1 alpha-3

BDI

ISO 3166-1 alpha-2

BI

Tiền tố mã sân bay ICAO

HB

E.164

+257

Mã quốc gia IOC

BDI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bi

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9U-

Mã quốc gia di động E.212

642

Mã ba ký tự NATO

BDI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

BY

MARC LOC

BD

ID hàng hải ITU

609

Mã ký tự ITU

BDI

Mã quốc gia FIPS

BY

Mã biển giấy phép

RU

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

BDI

Mã quốc gia WMO

BI

Tiền tố callsign ITU

9UA-9UZ

Tham khảoSửa đổi