Mã quốc gia: C

bài viết danh sách Wikimedia

 CampuchiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

116

ISO 3166-1 alpha-3

KHM

ISO 3166-1 alpha-2

KH

Tiền tố mã sân bay ICAO

VD

E.164

+855

Mã quốc gia IOC

CAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kh

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

XU-

Mã quốc gia di động E.212

456

Mã ba ký tự NATO

KHM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CB

MARC LOC

CB

ID hàng hải ITU

514, 515

Mã ký tự ITU

CBG

Mã quốc gia FIPS

CB

Mã biển giấy phép

K

Tiền tố GTIN GS1

884

Mã quốc gia UNDP

CMB

Mã quốc gia WMO

KP

Tiền tố callsign ITU

XUA-XUZ

 CameroonSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

120

ISO 3166-1 alpha-3

CMR

ISO 3166-1 alpha-2

CM

Tiền tố mã sân bay ICAO

FK

E.164

+237

Mã quốc gia IOC

CMR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TJ-

Mã quốc gia di động E.212

624

Mã ba ký tự NATO

CMR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CM

MARC LOC

CM

ID hàng hải ITU

613

Mã ký tự ITU

CME

Mã quốc gia FIPS

CM

Mã biển giấy phép

CAM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CMR

Mã quốc gia WMO

CM

Tiền tố callsign ITU

TJA-TJZ

 CanadaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

124

ISO 3166-1 alpha-3

CAN

ISO 3166-1 alpha-2

CA

Tiền tố mã sân bay ICAO

C

E.164

+1

Mã quốc gia IOC

CAN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ca

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C-, CF-, CG-

Mã quốc gia di động E.212

302

Mã ba ký tự NATO

CAN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CA

MARC LOC

XXC

ID hàng hải ITU

316

Mã ký tự ITU

CAN

Mã quốc gia FIPS

CA

Mã biển giấy phép

CDN

Tiền tố GTIN GS1

000-139, 754-755

Mã quốc gia UNDP

CAN

Mã quốc gia WMO

CN

Tiền tố callsign ITU

CFA-CKZ, CYA-CZZ, VAA-VGZ
VOA-VOZ, VXA-VYZ, XJA-XOZ

 Cabo VerdeSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

132

ISO 3166-1 alpha-3

CPV

ISO 3166-1 alpha-2

CV

Tiền tố mã sân bay ICAO

GV

E.164

+238

Mã quốc gia IOC

CPV

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

D4-

Mã quốc gia di động E.212

625

Mã ba ký tự NATO

CPV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CV

MARC LOC

CV

ID hàng hải ITU

617

Mã ký tự ITU

CPV

Mã quốc gia FIPS

CV

Mã biển giấy phép

CV (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CVI

Mã quốc gia WMO

CV

Tiền tố callsign ITU

D4A-D4Z

 Caribe Hà LanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

535

ISO 3166-1 alpha-3

BES

ISO 3166-1 alpha-2

BQ

Tiền tố mã sân bay ICAO

TN

E.164

+599

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.bq

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

PJA-PJZ

 Quần đảo CaymanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

136

ISO 3166-1 alpha-3

CYM

ISO 3166-1 alpha-2

KY

Tiền tố mã sân bay ICAO

MW

E.164

+1 345

Mã quốc gia IOC

CAY

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ky

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VR-C-

Mã quốc gia di động E.212

346

Mã ba ký tự NATO

CYM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CJ

MARC LOC

CJ

ID hàng hải ITU

319

Mã ký tự ITU

CYM

Mã quốc gia FIPS

CJ

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CAY

Mã quốc gia WMO

GC

Tiền tố callsign ITU

 Trung PhiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

140

ISO 3166-1 alpha-3

CAF

ISO 3166-1 alpha-2

CF

Tiền tố mã sân bay ICAO

FE

E.164

+236

Mã quốc gia IOC

CAF

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TL-

Mã quốc gia di động E.212

623

Mã ba ký tự NATO

CAF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CT

MARC LOC

CX

ID hàng hải ITU

612

Mã ký tự ITU

CAF

Mã quốc gia FIPS

CT

Mã biển giấy phép

RCA

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CAF

Mã quốc gia WMO

CE

Tiền tố callsign ITU

TLA-TLZ

 TchadSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

148

ISO 3166-1 alpha-3

TCD

ISO 3166-1 alpha-2

TD

Tiền tố mã sân bay ICAO

FT

E.164

+235

Mã quốc gia IOC

CHA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.td

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TT-

Mã quốc gia di động E.212

622

Mã ba ký tự NATO

TCD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CD

MARC LOC

CD

ID hàng hải ITU

670

Mã ký tự ITU

TCD

Mã quốc gia FIPS

CD

Mã biển giấy phép

TCH, TD

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CHD

Mã quốc gia WMO

CD

Tiền tố callsign ITU

TTA-TTZ

 ChileSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

152

ISO 3166-1 alpha-3

CHL

ISO 3166-1 alpha-2

CL

Tiền tố mã sân bay ICAO

SC, NE

E.164

+56

Mã quốc gia IOC

CHI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CC-

Mã quốc gia di động E.212

730

Mã ba ký tự NATO

CHL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CI

MARC LOC

CL

ID hàng hải ITU

725

Mã ký tự ITU

CHL

Mã quốc gia FIPS

CI

Mã biển giấy phép

RCH

Tiền tố GTIN GS1

780

Mã quốc gia UNDP

CHI

Mã quốc gia WMO

CH

Tiền tố callsign ITU

3GA-3GZ,CAA-CEZ,XQA-XRZ

 Trung QuốcSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

156

ISO 3166-1 alpha-3

CHN

ISO 3166-1 alpha-2

CN

Tiền tố mã sân bay ICAO

ZB, ZG, ZH, ZJ, ZL, ZP
ZS, ZT, ZU, ZW, ZY
[note 1]

E.164

+86

Mã quốc gia IOC

CHN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

B-

Mã quốc gia di động E.212

460, 461

Mã ba ký tự NATO

CHN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CH

MARC LOC

CC

ID hàng hải ITU

412, 413

Mã ký tự ITU

CHN

Mã quốc gia FIPS

CH

Mã biển giấy phép

PRC (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

690-695

Mã quốc gia UNDP

CPR

Mã quốc gia WMO

CI

Tiền tố callsign ITU

3HA-3UZ,BAA-BZZ,XSA-XSZ

 Đảo Giáng SinhSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

162

ISO 3166-1 alpha-3

CXR

ISO 3166-1 alpha-2

CX

Tiền tố mã sân bay ICAO

YP

E.164

+61

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cx

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VH-

Mã quốc gia di động E.212

505

Mã ba ký tự NATO

CXR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KT

MARC LOC

XA

ID hàng hải ITU

516

Mã ký tự ITU

CHR

Mã quốc gia FIPS

KT

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

KI

Tiền tố callsign ITU

 Quần đảo Cocos (Keeling)Sửa đổi

ISO 3166-1 numeric

166

ISO 3166-1 alpha-3

CCK

ISO 3166-1 alpha-2

CC

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+61

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VH-

Mã quốc gia di động E.212

505

Mã ba ký tự NATO

CCK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CK

MARC LOC

XB

ID hàng hải ITU

523

Mã ký tự ITU

ICO

Mã quốc gia FIPS

CK

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

KK

Tiền tố callsign ITU

 ColombiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

170

ISO 3166-1 alpha-3

COL

ISO 3166-1 alpha-2

CO

Tiền tố mã sân bay ICAO

SK

E.164

+57

Mã quốc gia IOC

COL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.co

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HJ-, HK-

Mã quốc gia di động E.212

732

Mã ba ký tự NATO

COL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CO

MARC LOC

CK

ID hàng hải ITU

730

Mã ký tự ITU

CLM

Mã quốc gia FIPS

CO

Mã biển giấy phép

CO

Tiền tố GTIN GS1

770-771

Mã quốc gia UNDP

COL

Mã quốc gia WMO

CO

Tiền tố callsign ITU

5JA-5KZ, HJA-HKZ

 ComorosSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

174

ISO 3166-1 alpha-3

COM

ISO 3166-1 alpha-2

KM

Tiền tố mã sân bay ICAO

FMC

E.164

+269

Mã quốc gia IOC

COM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.km

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

D6-

Mã quốc gia di động E.212

654

Mã ba ký tự NATO

COM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CN

MARC LOC

CQ

ID hàng hải ITU

616

Mã ký tự ITU

COM

Mã quốc gia FIPS

CN

Mã biển giấy phép

COM (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

COI

Mã quốc gia WMO

IC

Tiền tố callsign ITU

D6A-D6Z

 Cộng hòa Dân chủ CongoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

180

ISO 3166-1 alpha-3

COD

ISO 3166-1 alpha-2

CD

Tiền tố mã sân bay ICAO

FZ

E.164

+243

Mã quốc gia IOC

COD

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cd

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9Q-

Mã quốc gia di động E.212

630

Mã ba ký tự NATO

COD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CG

MARC LOC

CG

ID hàng hải ITU

676

Mã ký tự ITU

COD

Mã quốc gia FIPS

CG

Mã biển giấy phép

ZRE

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ZAI[note 2]

Mã quốc gia WMO

ZR

Tiền tố callsign ITU

9OA-9TZ

 Cộng hoà CongoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

178

ISO 3166-1 alpha-3

COG

ISO 3166-1 alpha-2

CG

Tiền tố mã sân bay ICAO

FC

E.164

+242

Mã quốc gia IOC

CGO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TN-

Mã quốc gia di động E.212

629

Mã ba ký tự NATO

COG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CF

MARC LOC

CF

ID hàng hải ITU

615

Mã ký tự ITU

COG

Mã quốc gia FIPS

CF

Mã biển giấy phép

RCB

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

PRC[note 3]

Mã quốc gia WMO

CG

Tiền tố callsign ITU

TNA-TNZ

 Quần đảo CookSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

184

ISO 3166-1 alpha-3

COK

ISO 3166-1 alpha-2

CK

Tiền tố mã sân bay ICAO

NC

E.164

+682

Mã quốc gia IOC

COK

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ck

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

548

Mã ba ký tự NATO

COK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CW

MARC LOC

CW

ID hàng hải ITU

518

Mã ký tự ITU

CKH

Mã quốc gia FIPS

CW

Mã biển giấy phép

COK (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

CKI

Mã quốc gia WMO

KU

Tiền tố callsign ITU

E5A-E5Z

 Costa RicaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

188

ISO 3166-1 alpha-3

CRI

ISO 3166-1 alpha-2

CR

Tiền tố mã sân bay ICAO

MR

E.164

+506

Mã quốc gia IOC

CRC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TI-

Mã quốc gia di động E.212

712

Mã ba ký tự NATO

CRI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CS

MARC LOC

CR

ID hàng hải ITU

321

Mã ký tự ITU

CTR

Mã quốc gia FIPS

CS

Mã biển giấy phép

CR

Tiền tố GTIN GS1

744

Mã quốc gia UNDP

COS

Mã quốc gia WMO

CS

Tiền tố callsign ITU

TEA-TEZ, TIA-TIZ

 CroatiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

191

ISO 3166-1 alpha-3

HRV

ISO 3166-1 alpha-2

HR

Tiền tố mã sân bay ICAO

LD

E.164

+385

Mã quốc gia IOC

CRO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.hr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9A-

Mã quốc gia di động E.212

219

Mã ba ký tự NATO

HRV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HR

MARC LOC

CI

ID hàng hải ITU

238

Mã ký tự ITU

HRV

Mã quốc gia FIPS

HR

Mã biển giấy phép

HR

Tiền tố GTIN GS1

385

Mã quốc gia UNDP

CRO

Mã quốc gia WMO

HR

Tiền tố callsign ITU

9AA-9AZ

 CubaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

192

ISO 3166-1 alpha-3

CUB

ISO 3166-1 alpha-2

CU

Tiền tố mã sân bay ICAO

MU

E.164

+53

Mã quốc gia IOC

CUB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

CU-

Mã quốc gia di động E.212

368

Mã ba ký tự NATO

CUB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CU

MARC LOC

CU

ID hàng hải ITU

323

Mã ký tự ITU

CUB

Mã quốc gia FIPS

CU

Mã biển giấy phép

CU

Tiền tố GTIN GS1

850

Mã quốc gia UNDP

CUB

Mã quốc gia WMO

CU

Tiền tố callsign ITU

CLA-CMZ,COA-COZ,T4A-T4Z

 CuraçaoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

531

ISO 3166-1 alpha-3

CUW

ISO 3166-1 alpha-2

CW

Tiền tố mã sân bay ICAO

TN

E.164

+599

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

362

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

NA

ID hàng hải ITU

306

Mã ký tự ITU

CUW

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

NU

Tiền tố callsign ITU

PJA-PJZ

 SípSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

196

ISO 3166-1 alpha-3

CYP

ISO 3166-1 alpha-2

CY

Tiền tố mã sân bay ICAO

LC

E.164

+357

Mã quốc gia IOC

CYP

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cy

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5B-

Mã quốc gia di động E.212

280

Mã ba ký tự NATO

CYP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CY

MARC LOC

CY

ID hàng hải ITU

209, 210, 212

Mã ký tự ITU

CYP

Mã quốc gia FIPS

CY

Mã biển giấy phép

CY

Tiền tố GTIN GS1

529

Mã quốc gia UNDP

CYP

Mã quốc gia WMO

CY

Tiền tố callsign ITU

5BA-5BZ, C4A-C4Z
H2A-H2Z, P3A-P3Z

 Cộng hòa SécSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

203

ISO 3166-1 alpha-3

CZE

ISO 3166-1 alpha-2

CZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

LK

E.164

+420

Mã quốc gia IOC

CZE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.cz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OK-

Mã quốc gia di động E.212

230

Mã ba ký tự NATO

CZE

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

CZ

MARC LOC

XR

ID hàng hải ITU

270

Mã ký tự ITU

CZE

Mã quốc gia FIPS

EZ

Mã biển giấy phép

CZ

Tiền tố GTIN GS1

859

Mã quốc gia UNDP

CEH

Mã quốc gia WMO

CZ

Tiền tố callsign ITU

OKA-OLZ

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ RC là Đài Loan, VH là Hồng Kông, VM là Ma Cao
  2. ^ Trước đây Zaire (1997)
  3. ^ Trước đây Cộng hòa Nhân dân Congo (1970–1992)