Mã quốc gia: D-E

bài viết danh sách Wikimedia

 Đan MạchSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

208

ISO 3166-1 alpha-3

DNK

ISO 3166-1 alpha-2

DK

Tiền tố mã sân bay ICAO

EK[notes 1]

E.164

+45

Mã quốc gia IOC

DEN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.dk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OY-

Mã quốc gia di động E.212

238

Mã ba ký tự NATO

DNK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

DA

MARC LOC

DK

ID hàng hải ITU

219, 220

Mã ký tự ITU

DNK

Mã quốc gia FIPS

DA

Mã biển giấy phép

DK

Tiền tố GTIN GS1

570-579

Mã quốc gia UNDP

DEN

Mã quốc gia WMO

DN

Tiền tố callsign ITU

5PA-5QZ,OUA-OZZ,XPA-XPZ

 DjiboutiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

262

ISO 3166-1 alpha-3

DJI

ISO 3166-1 alpha-2

DJ

Tiền tố mã sân bay ICAO

HD

E.164

+253

Mã quốc gia IOC

DJI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.dj

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J2-

Mã quốc gia di động E.212

638

Mã ba ký tự NATO

DJI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

DJ

MARC LOC

FT

ID hàng hải ITU

621

Mã ký tự ITU

DJI

Mã quốc gia FIPS

DJ

Mã biển giấy phép

DJI (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

DJI

Mã quốc gia WMO

DJ

Tiền tố callsign ITU

J2A-J2Z

 DominicaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

212

ISO 3166-1 alpha-3

DMA

ISO 3166-1 alpha-2

DM

Tiền tố mã sân bay ICAO

TD

E.164

+1 767

Mã quốc gia IOC

DMA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.dm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J7-

Mã quốc gia di động E.212

630

Mã ba ký tự NATO

DMA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

DO

MARC LOC

DQ

ID hàng hải ITU

325

Mã ký tự ITU

DMA

Mã quốc gia FIPS

DO

Mã biển giấy phép

WD

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

DMI

Mã quốc gia WMO

DO

Tiền tố callsign ITU

J7A-J7Z

 Cộng hòa DominicaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

214

ISO 3166-1 alpha-3

DOM

ISO 3166-1 alpha-2

DO

Tiền tố mã sân bay ICAO

MD

E.164

+1 809, +1 829, +1 849

Mã quốc gia IOC

DOM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.do

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HI-

Mã quốc gia di động E.212

370

Mã ba ký tự NATO

DOM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

DR

MARC LOC

DR

ID hàng hải ITU

327

Mã ký tự ITU

DOM

Mã quốc gia FIPS

DR

Mã biển giấy phép

DOM

Tiền tố GTIN GS1

746

Mã quốc gia UNDP

DOM

Mã quốc gia WMO

DR

Tiền tố callsign ITU

HIA-HIZ

 EcuadorSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

218

ISO 3166-1 alpha-3

ECU

ISO 3166-1 alpha-2

EC

Tiền tố mã sân bay ICAO

SE

E.164

+593

Mã quốc gia IOC

ECU

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ec

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HC-

Mã quốc gia di động E.212

740

Mã ba ký tự NATO

ECU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

EC

MARC LOC

EC

ID hàng hải ITU

735

Mã ký tự ITU

EQA

Mã quốc gia FIPS

EC

Mã biển giấy phép

EC

Tiền tố GTIN GS1

786

Mã quốc gia UNDP

ECU

Mã quốc gia WMO

EQ

Tiền tố callsign ITU

HCA-HDZ

Ai Cập Ai CậpSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

818

ISO 3166-1 alpha-3

EGY

ISO 3166-1 alpha-2

EG

Tiền tố mã sân bay ICAO

HE

E.164

+20

Mã quốc gia IOC

EGY

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.eg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

SU-

Mã quốc gia di động E.212

602

Mã ba ký tự NATO

EGY

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

EG

MARC LOC

UA

ID hàng hải ITU

622

Mã ký tự ITU

EGY

Mã quốc gia FIPS

EG

Mã biển giấy phép

ET

Tiền tố GTIN GS1

622

Mã quốc gia UNDP

EGY

Mã quốc gia WMO

EG

Tiền tố callsign ITU

6AA-6BZ,SSA-SSM,SUA-SUZ

 El SalvadorSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

222

ISO 3166-1 alpha-3

SLV

ISO 3166-1 alpha-2

SV

Tiền tố mã sân bay ICAO

MS

E.164

+503

Mã quốc gia IOC

ESA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.sv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YS-

Mã quốc gia di động E.212

706

Mã ba ký tự NATO

SLV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ES

MARC LOC

ES

ID hàng hải ITU

359

Mã ký tự ITU

SLV

Mã quốc gia FIPS

ES

Mã biển giấy phép

ES

Tiền tố GTIN GS1

741

Mã quốc gia UNDP

ELS

Mã quốc gia WMO

ES

Tiền tố callsign ITU

HUA-HUZ, YSA-YSZ

New Delhi is 011

 Guinea Xích ĐạoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

226

ISO 3166-1 alpha-3

GNQ

ISO 3166-1 alpha-2

GQ

Tiền tố mã sân bay ICAO

FG

E.164

+240

Mã quốc gia IOC

GEQ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gq

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

3C-

Mã quốc gia di động E.212

627

Mã ba ký tự NATO

GNQ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

EK

MARC LOC

EG

ID hàng hải ITU

631

Mã ký tự ITU

GNE

Mã quốc gia FIPS

EK

Mã biển giấy phép

GQ (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

EQG

Mã quốc gia WMO

GQ

Tiền tố callsign ITU

3CA-3CZ

 EritreaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

232

ISO 3166-1 alpha-3

ERI

ISO 3166-1 alpha-2

ER

Tiền tố mã sân bay ICAO

HH

E.164

+291

Mã quốc gia IOC

ERI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.er

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

E3-

Mã quốc gia di động E.212

657

Mã ba ký tự NATO

ERI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ER

MARC LOC

EA

ID hàng hải ITU

625

Mã ký tự ITU

ERI

Mã quốc gia FIPS

ER

Mã biển giấy phép

ER

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ERI

Mã quốc gia WMO

E12

Tiền tố callsign ITU

E3A-E3Z

 EstoniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

233

ISO 3166-1 alpha-3

EST

ISO 3166-1 alpha-2

EE

Tiền tố mã sân bay ICAO

EE

E.164

+372

Mã quốc gia IOC

EST

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ee

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ES-

Mã quốc gia di động E.212

248

Mã ba ký tự NATO

EST

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

EN

MARC LOC

ER

ID hàng hải ITU

276

Mã ký tự ITU

EST

Mã quốc gia FIPS

EN

Mã biển giấy phép

EST

Tiền tố GTIN GS1

474

Mã quốc gia UNDP

EST

Mã quốc gia WMO

EO

Tiền tố callsign ITU

ESA-ESZ

 EthiopiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

231

ISO 3166-1 alpha-3

ETH

ISO 3166-1 alpha-2

ET

Tiền tố mã sân bay ICAO

HA

E.164

+251

Mã quốc gia IOC

ETH

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.et

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ET-

Mã quốc gia di động E.212

636

Mã ba ký tự NATO

ETH

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ET

MARC LOC

ET

ID hàng hải ITU

624

Mã ký tự ITU

ETH

Mã quốc gia FIPS

ET

Mã biển giấy phép

ETH

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

ETH

Mã quốc gia WMO

ET

Tiền tố callsign ITU

9EA-9FZ, ETA-ETZ

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ BG là Greenland

Tham khảoSửa đổi