Mã quốc gia: F

bài viết danh sách Wikimedia

 Quần đảo FalklandSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

238

ISO 3166-1 alpha-3

FLK

ISO 3166-1 alpha-2

FK

Tiền tố mã sân bay ICAO

SF

E.164

+500

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VP-F-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

FLK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FK

MARC LOC

FK

ID hàng hải ITU

740

Mã ký tự ITU

FLK

Mã quốc gia FIPS

FK

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

FK

Tiền tố callsign ITU

 Quần đảo FaroeSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

234

ISO 3166-1 alpha-3

FRO

ISO 3166-1 alpha-2

FO

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+298

Mã quốc gia IOC

FAR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fo

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

G-

Mã quốc gia di động E.212

288

Mã ba ký tự NATO

FRO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FO

MARC LOC

FA

ID hàng hải ITU

231

Mã ký tự ITU

FRO

Mã quốc gia FIPS

FO

Mã biển giấy phép

FO

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

FA

Tiền tố callsign ITU

 FijiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

242

ISO 3166-1 alpha-3

FJI

ISO 3166-1 alpha-2

FJ

Tiền tố mã sân bay ICAO

NF

E.164

+679

Mã quốc gia IOC

FIJ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fj

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

DQ-

Mã quốc gia di động E.212

542

Mã ba ký tự NATO

FJI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FJ

MARC LOC

FJ

ID hàng hải ITU

520

Mã ký tự ITU

FJI

Mã quốc gia FIPS

FJ

Mã biển giấy phép

FJI

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

FIJ

Mã quốc gia WMO

FJ

Tiền tố callsign ITU

3DN-3DZ

 Phần LanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

246

ISO 3166-1 alpha-3

FIN

ISO 3166-1 alpha-2

FI

Tiền tố mã sân bay ICAO

EF

E.164

+358

Mã quốc gia IOC

FIN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fi

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OH-

Mã quốc gia di động E.212

244

Mã ba ký tự NATO

FIN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FI

MARC LOC

FI

ID hàng hải ITU

230

Mã ký tự ITU

FIN

Mã quốc gia FIPS

FI

Mã biển giấy phép

FIN

Tiền tố GTIN GS1

640-649

Mã quốc gia UNDP

FIN

Mã quốc gia WMO

FI

Tiền tố callsign ITU

OFA-OJZ

 PhápSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

250

ISO 3166-1 alpha-3

FRA

ISO 3166-1 alpha-2

FR

Tiền tố mã sân bay ICAO

LF

E.164

+33

Mã quốc gia IOC

FRA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.fr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

208

Mã ba ký tự NATO

FRA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FR

MARC LOC

FR

ID hàng hải ITU

226-228

Mã ký tự ITU

F

Mã quốc gia FIPS

FR

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

300-379

Mã quốc gia UNDP

FRA

Mã quốc gia WMO

FR

Tiền tố callsign ITU

FAA-FZZ, HWA-HYZ, THA-THZ, TKA-TKZ
TMA-TMZ, TOA-TQZ, TVA-TXZ

 Guyane thuộc PhápSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

254

ISO 3166-1 alpha-3

GUF

ISO 3166-1 alpha-2

GF

Tiền tố mã sân bay ICAO

SO

E.164

+594

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

742

Mã ba ký tự NATO

GUF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FG

MARC LOC

FG

ID hàng hải ITU

745

Mã ký tự ITU

GUF

Mã quốc gia FIPS

FG

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

FGU

Mã quốc gia WMO

FG

Tiền tố callsign ITU

 Polynésie thuộc PhápSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

258

ISO 3166-1 alpha-3

PYF

ISO 3166-1 alpha-2

PF

Tiền tố mã sân bay ICAO

NT

E.164

+689

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.pf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

547

Mã ba ký tự NATO

PYF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FP

MARC LOC

FP

ID hàng hải ITU

546

Mã ký tự ITU

OCE

Mã quốc gia FIPS

FP

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

FPL

Mã quốc gia WMO

PF

Tiền tố callsign ITU

 Vùng đất phía Nam và châu Nam Cực thuộc PhápSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

260

ISO 3166-1 alpha-3

ATF

ISO 3166-1 alpha-2

TF

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tf

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

ATF

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

FS

MARC LOC

FS

ID hàng hải ITU

501

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

FS

Mã biển giấy phép

F

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

FR

Tiền tố callsign ITU