Mã quốc gia: H-I

bài viết danh sách Wikimedia

 HaitiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

332

ISO 3166-1 alpha-3

HTI

ISO 3166-1 alpha-2

HT

Tiền tố mã sân bay ICAO

MT

E.164

+509

Mã quốc gia IOC

HAI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ht

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HH-

Mã quốc gia di động E.212

372

Mã ba ký tự NATO

HTI

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HA

MARC LOC

HT

ID hàng hải ITU

336

Mã ký tự ITU

HTI

Mã quốc gia FIPS

HA

Mã biển giấy phép

RH

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

HAI

Mã quốc gia WMO

HA

Tiền tố callsign ITU

4VA-4VZ, HHA-HHZ

 Đảo Heard và quần đảo McDonaldSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

334

ISO 3166-1 alpha-3

HMD

ISO 3166-1 alpha-2

HM

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+672

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.hm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VH-

Mã quốc gia di động E.212

505

Mã ba ký tự NATO

HMD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HM

MARC LOC

HM

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

HMD

Mã quốc gia FIPS

HM

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 HondurasSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

340

ISO 3166-1 alpha-3

HND

ISO 3166-1 alpha-2

HN

Tiền tố mã sân bay ICAO

MH

E.164

+504

Mã quốc gia IOC

HON

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.hn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HR-

Mã quốc gia di động E.212

708

Mã ba ký tự NATO

HND

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HO

MARC LOC

HO

ID hàng hải ITU

334

Mã ký tự ITU

HND

Mã quốc gia FIPS

HO

Mã biển giấy phép

HN (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

742

Mã quốc gia UNDP

HON

Mã quốc gia WMO

HO

Tiền tố callsign ITU

HQA-HRZ

 Hồng KôngSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

344

ISO 3166-1 alpha-3

HKG

ISO 3166-1 alpha-2

HK

Tiền tố mã sân bay ICAO

VH

E.164

+852

Mã quốc gia IOC

HKG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.hk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

B-H/B-K/B-L

Mã quốc gia di động E.212

454

Mã ba ký tự NATO

HKG

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HK

MARC LOC

HK

ID hàng hải ITU

477

Mã ký tự ITU

HKG

Mã quốc gia FIPS

HK

Mã biển giấy phép

HK (chính thức lỗi thời)

Tiền tố GTIN GS1

489

Mã quốc gia UNDP

HOK

Mã quốc gia WMO

HK

Tiền tố callsign ITU

VRA-VRZ

 HungarySửa đổi

ISO 3166-1 numeric

348

ISO 3166-1 alpha-3

HUN

ISO 3166-1 alpha-2

HU

Tiền tố mã sân bay ICAO

LH

E.164

+36

Mã quốc gia IOC

HUN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.hu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HA-

Mã quốc gia di động E.212

216

Mã ba ký tự NATO

HUN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

HU

MARC LOC

HU

ID hàng hải ITU

243

Mã ký tự ITU

HNG

Mã quốc gia FIPS

HU

Mã biển giấy phép

H

Tiền tố GTIN GS1

599

Mã quốc gia UNDP

HUN

Mã quốc gia WMO

HU

Tiền tố callsign ITU

HAA-HGZ

 IcelandSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

352

ISO 3166-1 alpha-3

ISL

ISO 3166-1 alpha-2

IS

Tiền tố mã sân bay ICAO

BI

E.164

+354

Mã quốc gia IOC

ISL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.is

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TF-

Mã quốc gia di động E.212

274

Mã ba ký tự NATO

ISL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IC

MARC LOC

IC

ID hàng hải ITU

251

Mã ký tự ITU

ISL

Mã quốc gia FIPS

IC

Mã biển giấy phép

IS

Tiền tố GTIN GS1

569

Mã quốc gia UNDP

ICE

Mã quốc gia WMO

IL

Tiền tố callsign ITU

TFA-TFZ

Ấn Độ Ấn ĐộSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

356

ISO 3166-1 alpha-3

IND

ISO 3166-1 alpha-2

IN

Tiền tố mã sân bay ICAO

VA, VE, VI, VO

E.164

+91

Mã quốc gia IOC

IND

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.in

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VT-

Mã quốc gia di động E.212

404

Mã ba ký tự NATO

IND

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IN

MARC LOC

II

ID hàng hải ITU

419

Mã ký tự ITU

IND

Mã quốc gia FIPS

IN

Mã biển giấy phép

IND

Tiền tố GTIN GS1

890

Mã quốc gia UNDP

IND

Mã quốc gia WMO

IN

Tiền tố callsign ITU

8TA-8YZ,ATA-AWZ,VTA-VWZ

 IndonesiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

360

ISO 3166-1 alpha-3

IDN

ISO 3166-1 alpha-2

ID

Tiền tố mã sân bay ICAO

WA, WI

E.164

+62

Mã quốc gia IOC

INA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.id

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

PK-

Mã quốc gia di động E.212

510

Mã ba ký tự NATO

IDN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

ID

MARC LOC

IO

ID hàng hải ITU

525

Mã ký tự ITU

INS

Mã quốc gia FIPS

ID

Mã biển giấy phép

RI

Tiền tố GTIN GS1

899

Mã quốc gia UNDP

INS

Mã quốc gia WMO

ID

Tiền tố callsign ITU

7AA-7IZ, 8AA-8IZ, JZA-JZZ,
PKA-POZ, YBA-YHZ

 IranSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

364

ISO 3166-1 alpha-3

IRN

ISO 3166-1 alpha-2

IR

Tiền tố mã sân bay ICAO

OI

E.164

+98

Mã quốc gia IOC

IRI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ir

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EP-

Mã quốc gia di động E.212

432

Mã ba ký tự NATO

IRN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IR

MARC LOC

IR

ID hàng hải ITU

422

Mã ký tự ITU

IRN

Mã quốc gia FIPS

IR

Mã biển giấy phép

IR

Tiền tố GTIN GS1

626

Mã quốc gia UNDP

IRA

Mã quốc gia WMO

IR

Tiền tố callsign ITU

9BA-9DZ, EPA-EQZ

 IraqSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

368

ISO 3166-1 alpha-3

IRQ

ISO 3166-1 alpha-2

IQ

Tiền tố mã sân bay ICAO

OR

E.164

+964

Mã quốc gia IOC

IRQ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.iq

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

YI-

Mã quốc gia di động E.212

418

Mã ba ký tự NATO

IRQ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IZ

MARC LOC

IQ

ID hàng hải ITU

425

Mã ký tự ITU

IRQ

Mã quốc gia FIPS

IZ

Mã biển giấy phép

IRQ

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

IRQ

Mã quốc gia WMO

IQ

Tiền tố callsign ITU

HNA-HNZ, YIA-YIZ

 IrelandSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

372

ISO 3166-1 alpha-3

IRL

ISO 3166-1 alpha-2

IE

Tiền tố mã sân bay ICAO

EI

E.164

+353

Mã quốc gia IOC

IRL

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ie

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EI-

Mã quốc gia di động E.212

272

Mã ba ký tự NATO

IRL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

EI

MARC LOC

IE

ID hàng hải ITU

250

Mã ký tự ITU

IRL

Mã quốc gia FIPS

EI

Mã biển giấy phép

IRL

Tiền tố GTIN GS1

539

Mã quốc gia UNDP

IRE

Mã quốc gia WMO

IE

Tiền tố callsign ITU

EIA-EJZ

 IsraelSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

376

ISO 3166-1 alpha-3

ISR

ISO 3166-1 alpha-2

IL

Tiền tố mã sân bay ICAO

LL

E.164

+972

Mã quốc gia IOC

ISR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.il

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

4X-

Mã quốc gia di động E.212

425

Mã ba ký tự NATO

ISR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IS

MARC LOC

IS

ID hàng hải ITU

428

Mã ký tự ITU

ISR

Mã quốc gia FIPS

IS

Mã biển giấy phép

IL

Tiền tố GTIN GS1

729

Mã quốc gia UNDP

ISR

Mã quốc gia WMO

IS

Tiền tố callsign ITU

4XA-4XZ, 4ZA,4ZZ

 ÝSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

380

ISO 3166-1 alpha-3

ITA

ISO 3166-1 alpha-2

IT

Tiền tố mã sân bay ICAO

LI

E.164

+39

Mã quốc gia IOC

ITA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.it

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

I-

Mã quốc gia di động E.212

222

Mã ba ký tự NATO

ITA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IT

MARC LOC

IT

ID hàng hải ITU

247

Mã ký tự ITU

I

Mã quốc gia FIPS

IT

Mã biển giấy phép

I

Tiền tố GTIN GS1

800-839

Mã quốc gia UNDP

ITA

Mã quốc gia WMO

IY

Tiền tố callsign ITU

IAA-IZZ

 Bờ Biển NgàSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

384

ISO 3166-1 alpha-3

CIV

ISO 3166-1 alpha-2

CI

Tiền tố mã sân bay ICAO

DI

E.164

+225

Mã quốc gia IOC

CIV

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ci

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TU-

Mã quốc gia di động E.212

612

Mã ba ký tự NATO

CIV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

IV

MARC LOC

IV

ID hàng hải ITU

619

Mã ký tự ITU

CTI

Mã quốc gia FIPS

IV

Mã biển giấy phép

CI

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

IVC[notes 1]

Mã quốc gia WMO

IV

Tiền tố callsign ITU

TUA-TUZ

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Ivory Coast