Mã quốc gia: J-K

bài viết danh sách Wikimedia

 JamaicaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

388

ISO 3166-1 alpha-3

JAM

ISO 3166-1 alpha-2

JM

Tiền tố mã sân bay ICAO

MK

E.164

+1 876

Mã quốc gia IOC

JAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.jm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

6Y-

Mã quốc gia di động E.212

338

Mã ba ký tự NATO

JAM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

JM

MARC LOC

JM

ID hàng hải ITU

339

Mã ký tự ITU

JMC

Mã quốc gia FIPS

JM

Mã biển giấy phép

JA

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

JAM

Mã quốc gia WMO

JM

Tiền tố callsign ITU

6YA-6YZ

 Nhật BảnSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

392

ISO 3166-1 alpha-3

JPN

ISO 3166-1 alpha-2

JP

Tiền tố mã sân bay ICAO

RJ, RO

E.164

+81

Mã quốc gia IOC

JPN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.jp

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

JA-

Mã quốc gia di động E.212

441

Mã ba ký tự NATO

JPN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

JA

MARC LOC

JA

ID hàng hải ITU

431, 432

Mã ký tự ITU

J

Mã quốc gia FIPS

JA

Mã biển giấy phép

J

Tiền tố GTIN GS1

450-459

Mã quốc gia UNDP

JPN

Mã quốc gia WMO

JP

Tiền tố callsign ITU

7JA-7NZ,8JA-8NZ,JAA-JSZ

 JerseySửa đổi

ISO 3166-1 numeric

832

ISO 3166-1 alpha-3

JEY

ISO 3166-1 alpha-2

JE

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+44

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.je

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

JE

Mã biển giấy phép

GBJ

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 JordanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

400

ISO 3166-1 alpha-3

JOR

ISO 3166-1 alpha-2

JO

Tiền tố mã sân bay ICAO

OJ

E.164

+962

Mã quốc gia IOC

JOR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.jo

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

JY-

Mã quốc gia di động E.212

416

Mã ba ký tự NATO

JOR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

JO

MARC LOC

JO

ID hàng hải ITU

438

Mã ký tự ITU

JOR

Mã quốc gia FIPS

JO

Mã biển giấy phép

HKJ

Tiền tố GTIN GS1

625

Mã quốc gia UNDP

JOR

Mã quốc gia WMO

JD

Tiền tố callsign ITU

JYA-JYZ

 KazakhstanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

398

ISO 3166-1 alpha-3

KAZ

ISO 3166-1 alpha-2

KZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

UA

E.164

+7

Mã quốc gia IOC

KAZ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

UN-

Mã quốc gia di động E.212

401

Mã ba ký tự NATO

KAZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KZ

MARC LOC

KZ

ID hàng hải ITU

436

Mã ký tự ITU

KAZ

Mã quốc gia FIPS

KZ

Mã biển giấy phép

KZ

Tiền tố GTIN GS1

487

Mã quốc gia UNDP

KAZ

Mã quốc gia WMO

KZ

Tiền tố callsign ITU

UNA-UQZ

 KenyaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

404

ISO 3166-1 alpha-3

KEN

ISO 3166-1 alpha-2

KE

Tiền tố mã sân bay ICAO

HK

E.164

+254

Mã quốc gia IOC

KEN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ke

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5Y-

Mã quốc gia di động E.212

639

Mã ba ký tự NATO

KEN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KE

MARC LOC

KE

ID hàng hải ITU

634

Mã ký tự ITU

KEN

Mã quốc gia FIPS

KE

Mã biển giấy phép

EAK

Tiền tố GTIN GS1

616

Mã quốc gia UNDP

KEN

Mã quốc gia WMO

KN

Tiền tố callsign ITU

5YA-5ZZ

 KiribatiSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

296

ISO 3166-1 alpha-3

KIR

ISO 3166-1 alpha-2

KI

Tiền tố mã sân bay ICAO

NG

E.164

+686

Mã quốc gia IOC

KIR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ki

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

T3-

Mã quốc gia di động E.212

545

Mã ba ký tự NATO

KIR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KR

MARC LOC

GB

ID hàng hải ITU

529

Mã ký tự ITU

KIR

Mã quốc gia FIPS

KR

Mã biển giấy phép

KIR (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

KIR

Mã quốc gia WMO

KB

Tiền tố callsign ITU

T3A-T3Z

 Bắc Triều TiênSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

408

ISO 3166-1 alpha-3

PRK

ISO 3166-1 alpha-2

KP

Tiền tố mã sân bay ICAO

ZK

E.164

+850

Mã quốc gia IOC

PRK

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kp

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

P-

Mã quốc gia di động E.212

467

Mã ba ký tự NATO

PRK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KN

MARC LOC

KN

ID hàng hải ITU

445

Mã ký tự ITU

KRE

Mã quốc gia FIPS

KN

Mã biển giấy phép

KP (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

867

Mã quốc gia UNDP

DRK[notes 1]

Mã quốc gia WMO

KR

Tiền tố callsign ITU

HMA-HMZ, P5A-P9Z

 Hàn QuốcSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

410

ISO 3166-1 alpha-3

KOR

ISO 3166-1 alpha-2

KR

Tiền tố mã sân bay ICAO

RK

E.164

+82

Mã quốc gia IOC

KOR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HL-

Mã quốc gia di động E.212

450

Mã ba ký tự NATO

KOR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KS

MARC LOC

KO

ID hàng hải ITU

440, 441

Mã ký tự ITU

KOR

Mã quốc gia FIPS

KS

Mã biển giấy phép

ROK

Tiền tố GTIN GS1

880

Mã quốc gia UNDP

ROK[notes 2]

Mã quốc gia WMO

KO

Tiền tố callsign ITU

6KA-6NZ, D7A-D9Z
DSA-DTZ, HLA-HLZ

 KosovoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

-

ISO 3166-1 alpha-3

-

ISO 3166-1 alpha-2

XK

Tiền tố mã sân bay ICAO

BK

E.164

+383

Mã quốc gia IOC

KOS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

-

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Z6

Mã quốc gia di động E.212

212

Mã ba ký tự NATO

-

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

-

MARC LOC

KV

ID hàng hải ITU

-

Mã ký tự ITU

-

Mã quốc gia FIPS

KV

Mã biển giấy phép

RKS

Tiền tố GTIN GS1

-

Mã quốc gia UNDP

KOS

Mã quốc gia WMO

-

Tiền tố callsign ITU

-

 KuwaitSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

414

ISO 3166-1 alpha-3

KWT

ISO 3166-1 alpha-2

KW

Tiền tố mã sân bay ICAO

OK

E.164

+965

Mã quốc gia IOC

KUW

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9K-

Mã quốc gia di động E.212

419

Mã ba ký tự NATO

KWT

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KU

MARC LOC

KU

ID hàng hải ITU

447

Mã ký tự ITU

KWT

Mã quốc gia FIPS

KU

Mã biển giấy phép

KWT

Tiền tố GTIN GS1

627

Mã quốc gia UNDP

KUW

Mã quốc gia WMO

KW

Tiền tố callsign ITU

9KA-9KZ

 KyrgyzstanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

417

ISO 3166-1 alpha-3

KGZ

ISO 3166-1 alpha-2

KG

Tiền tố mã sân bay ICAO

UC

E.164

+996

Mã quốc gia IOC

KGZ

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.kg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EX-

Mã quốc gia di động E.212

437

Mã ba ký tự NATO

KGZ

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

KG

MARC LOC

KG

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

KGZ

Mã quốc gia FIPS

KG

Mã biển giấy phép

KS

Tiền tố GTIN GS1

470

Mã quốc gia UNDP

KYR

Mã quốc gia WMO

KY

Tiền tố callsign ITU

EXA-EXZ

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Democratic [People's] Republic of Korea
  2. ^ Republic of Korea

Tham khảoSửa đổi